lunes, 20 de febrero de 2012

TEMA 2: MOVIMIENTO ACELERADO

ESQUEMAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:


CÓMO RESOLVER UN PROBLEMA DE CINEMÁTICA 1
CÓMO RESOLVER UN PROBLEMA DE CINEMÁTICA 2


Básicamente siempre tienes que:
a) Identificar el tipo de movimiento.
b) Hacer un pequeño esquema del problema anotando todos los datos.
c) Escribir las ecuaciones generales del movimiento.
d) Saber qué te están preguntando (posición, posición inicial, velocidad inicial, tiempo, distancia recorrida, etc.)
e) Elegir instantes del problema en los cuales puedas resolver la o las ecuaciones de forma que encuentres el valor de la incógnita que te pregunten. Ten en cuenta que en muchos casos podrás simplificar las ecuaciones (velocidad inicial y posición inicial nulas).

ACTIVIDADES PROPUESTAS:EXERCICIS MOVIMENT VARIAT


1) Un cotxe canvia la seua velocitat de 30 a 50 km/h en 4 minuts. Calcula l'acceleració mitjana del moviment i explica el seu significat físic. Ja fet a classe.

2) En dos minuts, un mòbil passa del repòs a una velocitat de 216 km/h. Calcula l'acceleració mitjana i explica el seu significat. Ja fet a classe.

3) Una moto a l'instant t=12 segons té una velocitat de 6 m/s, i a l'instant t= 22 s la velocitat canvia fins a 1 m/s. Calcula l'acceleració mitjana i explica el seu significat. Ja fet a classe.


4) Un cotxe que es troba 5 m a la dreta de l’origen va a 72 km/h vol avançar i augmenta uniformement la velocitat fins a 30 m/s en 5 s.
a) Calcula l’acceleració.
b) Equacions del moviment.
c) Posició després dels 5 s.
d) Temps en arribar a la posició 500 m si continua amb eixe MRUA. Velocitat que durà el mòbil a eixe instant. Ja fet a classe.


5) Un mòbil que circula a 108 km/h veu un semàfor que es posa de color roig. Si els frens apliquen una acceleració de frenada de 4 m/s2, calcula:
a) Temps que tarda en parar-se.
b) Posició del semàfor (es suposa que el mòbil s’atura just al arribar on es troba el semàfor).
Ja fet a classe.


6) Un avió circula amb una velocitat de 320 m/s i augmenta la seva velocitat fins arribar als 350 m/s en mig minut.
a) Calcula l’acceleració.
b) Si a l’instant inicial es troba en al posició 30 km, escriu les equacions del moviment.
c) Posició després de 4 min.
d) Temps en arribar a la posició 320 km. Ja fet a classe.

7) Calcula el temps que tarda en aturar-se un mòbil que aplica una acceleració que provoca una disminució de la velocitat des de 120 km/h a 100 km/h en 40 s. Calcula també la distància recorreguda fins a parar-se.
Consell: calcula primer l'acceleració, després escriu les equacions del moviment i tria un instant en que les pugues resoldre. Ja fel a classe.

8) Una nau espacial duu una acceleració constant de 2 m/s2 i a l’instant t=10s la seva velocitat és de 24 m/s.
a) Calcula la velocitat inicial.
b) Escriu les equacions del moviment (suposem que a l’instant inicial es troba a l’origen).
c) Posició i velocitat als 10 minuts d’iniciat el moviment.
d) Temps en recòrrer una distància de 4 km.
Ja fet a classe.


9) Pep ix de sa casa situada a una distància desconeguda de l’origen amb una velocitat de 18 km/h. Se sap que duu una acceleració de 4 m/s2. Després de 6 segons d’iniciat el moviment es troba a la posició 2 km.
a) Calcula la posició inicial.
b) Escriu les equacions del moviment.
c) On es trobarà Pep després de mig minut? Quina velocitat durà?
d) Quan arribarà a la posició 10 km?
e) En quin instant la velocitat s’haurà triplicat?
Ja fet a classe.

10) Kiko ha fet un desplaçament de 5 km en 4 minuts, i el moviment ha sigut uniformement accelerat. Si la velocitat inicial era de 3 m/s, calcula:
a) Acceleració.
b) Velocitat als 5 minuts.
c) Posició després d’una hora (considerem que la posició inicial és zero).
Ja fet a classe.

11) Un camioner circula a 43,2 km/h, i s’adona de que a 300 m hi ha un semàfor en roig. Calcula:
a) Acceleració necessaria per a detindre el camió.
b) Temps en que es detindrà.

Nota: Cal plantejar un sistema d’equacions. Coneixes la velocitat inicial, la final (zero) i la distància recorreguda. Tens un sistema de dues equacions (la de la posició i la de la velocitat) amb dues incògnites (el temps i l’acceleració). Has de aïllar la “a” de l'equació de la velocitat i substituir en l'altra equació per a calcular el temps. Un mètode alternatiu consisteix en aplicar la següent equació:

VELOCITAT FINAL AL QUADRAT   -   VELOCITAT INICIAL AL QUADRAT  =   2  ·  a  ·   e

a, és l'acceleració, i e és la distància recorreguda (considerem que la distància recorreguda coincideix amb el desplaçament, ja que el moviment no canvia de sentit).

12) Un mòbil que ix amb una velocitat de 3 m/s després de 1 km ha augmentat la seva velocitat fins als 100 km/h.
a) Calcula l’acceleració que duu i el temps necessari per a recòrrer eixa distància.
Nota: Cal plantejar un sistema d’equacions. Coneixes la velocitat inicial, la final (zero) i la distància recorreguda. Tens un sistema de dues equacions (la de la posició i la de la velocitat) amb dues incògnites (el temps i l’acceleració). Has de aïllar la “a” de l'equació de la velocitat i substituir en l'altra equació per a calcular el temps. Un mètode alternatiu consisteix en aplicar la següent equació:

VELOCITAT FINAL AL QUADRAT   -   VELOCITAT INICIAL AL QUADRAT  =   2  ·  a  ·   e

a, és l'acceleració, i e és la distància recorreguda (considerem que la distància recorreguda coincideix amb el desplaçament, ja que el moviment no canvia de sentit).
b) Temps en arribar a la posició 5 km.
c) Velocitat que durà a eixe instant.
d) Posició que ocuparà quan haja passat una hora.

13) Un mòbil que ix amb una velocitat de 3 m/s després de  2 min ha augmentat la seva velocitat fins als 130 km/h.
a) Calcula l’acceleració que duu i les equacions del moviment.
b) Temps en arribar a la posició 5 km.
c) Velocitat que durà a eixe instant.
d) Posició que ocuparà quan haja passat un quart d’hora.


14) Un mòbil circula a 40 km/h i en 100 m reduix la seua velocitat fins a 10 km/h. Calcula:
a) Acceleració necessaria per a detindre el camió.
b) Temps en que es detindrà.

15) Un mòbil que ix amb una velocitat de 30 m/s després de 3 hm ha augmentat la seva velocitat fins als 150 km/h.
a) Calcula l’acceleració que duu i el temps necessari per a recòrrer eixa distància.
b) Temps en arribar a la posició 5 km.
c) Velocitat que durà a eixe instant.
d) Posició que ocuparà quan haja passat una hora.

16) Un mòbil ha eixit de la posició 5 km amb una velocitat desconeguda. Se sap que duu una acceleració de 5 m/s2 i que després de 6 s d’iniciat el moviment es troba a la posició 5100 m.
a) Calcula la velocitat inicial.
b) Escriu les equacions del moviment.
c) Quan arribarà a la posició 100 km?
d) Amb quina velocitat?


17) Si en un moviment la velocitat canvia de forma uniforme, tenim un moviment u.................... a................. En aquest moviment la acceleració és c....................., i per tant no canvia.
La gráfica s-t d’un moviment accelerat és una línia c......................., i es diferent de la de un moviment uniforme, que és una línia r.........................En un moviment uniforme, l’acceleració és z...................
La gràfica v-t d’un moviment accelerat és una r ............................amb pendent p......................si la’acceleració és p........................ , i amb pendent n...................... si l’acceleració és n........................Això suposa que la velocitat no és c................. i augmenta o disminueix de forma u.................... Per contra, l’acceleració sí és c............................ 
En un moviment en el qual l’acceleració no es constant la v.....................  canvia , pero no de forma  u.......................

18) Justifica si les frases son verdaderes o falses: “en un moviment pot no canviar la velocitat però sí existir acceleració”.  “Una gràfica s-t que siga una línia recta suposa que al moviment no hi ha acceleració”.19) Representa de forma aproximada les gràfiques s-t, v-t del següent moviment:
Un objecte parteix de l'origen amb velocitat constant en sentit positiu i es mou amb aquesta velocitat durant 5 segons; es deté i roman cinc segons en la mateixa posició; reinicia la marxa de nou amb acceleració positiva constant durant 5 segons; després frena amb la mateixa acceleració durant cinc segons fins a detenir-se(està parat només una fracció de segon); finalment retrocedeix cap a l'origen amb velocitat constant tardant cinc segons a tornar"


No hay comentarios:

Publicar un comentario