lunes, 5 de marzo de 2012

CINEMÀTICA

1) Representa de forma aproximada les gràfiques s-t, v-t del següent moviment:
un objecte parteix de l'origen amb velocitat constant en sentit positiu i es mou amb aquesta velocitat durant 5 segons; es deté i roman cinc segons en la mateixa posició; reinicia la marxa de nou amb acceleració positiva constant durant 5 segons; després frena amb la mateixa acceleració durant cinc segons fins a detenir-se(està parat només una fracció de segon); finalment retrocedeix cap a l'origen amb velocitat constant tardant cinc segons a tornar

2) Un mòbil es mou sobre l’eix horitzontal amb una equació de moviment s=2+4t-2t2.
a) Representa la gràfica s-t i indica de quin tipus de moviment es tracta.
b) Calcula la posició als instants 0, 1 i 4 s.
c) Calcula el desplaçament als 4s.
d) Calcula la distància recorreguda (hauràs de fer-ho considerant el moviment en dues etapes, primera etapa cap a la dreta fins que s’atura, des de que s’atura fins a l’esquerra).

3) Representa les gràfiques s-t i v-t:
MUA: moviment uniformemente accelerat.
MUA que ix de l'origen amb velocitat inicial nul•la, i acceleració positiva
MUA que ix a la dreta de l'origen amb velocitat inicial nul•la i acceleració positiva.
MUA que ix de l'origen amb velocitat inicial i acceleració positiva.
MUA que no ix de l'origen amb velocitat inicial i acceleració positiva.
MUA amb velocitat inicial que ix de l'origen i frena (acceleració negativa)

4) Interpreta brevemente la siguiente gráfica:

EXERCICIS DE REPÀS (NIVELL DE 4t ESO)
5) Un mòbil circula a 40 km/h i en 100 m reduix la seua velocitat fins a 10 km/h. Calcula:
a) Acceleració necessaria per a detindre el camió.
b) Temps en que es detindrà.

6)  Llancem verticalment un objecte i arriba a una altura màxima de 30 m. Calcula la velocitat de llançament, així com el temps que tarda en arribar a eixa altura

7) Un cos llançat verticalment tarda 10 segons en arribar a la altura màxima. Calcula la velocitat de llançament i l'altura màxima.


8) Un objecte es llançat verticalment a 250 km/h, calcula l'altura màxima, temps en arribar a eixa altura, temps de tornada a terra i velocitat de tornada

No hay comentarios:

Publicar un comentario