jueves, 22 de marzo de 2012

EXERCICIS DE DINÀMICA: 

1)      Explica els efectes que poden provocar les forces.

2)      Tipus de forces. Exemples.

3)      Escriu la expresió de la Llei de Hooke i explica el significat de cada terme.

4)      Quin  és el significat física de la constant d’elasticitat? Tenim dos molls amb diferents constants d’elasticitat K1 i K2 respectivament (K1<K2). Si apliquem la mateixa força, dedueix matemáticament quin dels dos molls s’allargarà més.

5)      Apliquem sobre un moll una força de 20 N i l’allargament és de 4 cm. (Ja fet a classe)
a)      Calcula el valor de K en unitats del SI.
b)      Quina força hem d’aplicar per a que l’allargament siga de 0,05 m?

6)      La longitud d’un moll és de 20 cm i la seua constant d’elasticitat és de 50 N/m . Si apliquem una força de 2,5 N, quina serà la longitud final del moll?

7)      Sobre un moll que té una longitud inicial de 25 cm s’aplica una força de 10 N que fa que el moll s’allargue fins a mesurar 30 cm. Calcula:
a)      K en unitats del SI.
b)      Longitud del moll i alargament si apliquem una força de 2 N.
c)      Força aplicada si l’allargament és de 7 cm.

8)      Amb les dades de l’experiència feta a classe demostra que F i ΔL són magnituds directamente proporcionals.
 COMPROVACIÓ EXPERIMENTAL DE LA LLEI DE HOOKE

            L(cm)        ΔL  Allargament (cm)       F (pes) N(newtons)
             3,2               3,2-3,2=0                        0
             3,4               3,4-3,2=0,2                     0,1
             3,58             3,58-3,2=0,38                  0,2
             3,8               3,8-3,2=0,6                      0,3
             3,98             3,98-3,2= 0,78                 0,4
             4,18             4,18-3,2= 0,98                 0,5
             4,38             4,38-3,2=1,18                  0,6

Si vols fer la gràfica amb full de càlcul, ací tens un video de com fer-ho. Per a insertar la recta així com l'equació has de fer "click" amb el botó dret del ratolí sobre un dels punts experimentals, i després elegir "agregar línia de tendència".

No hay comentarios:

Publicar un comentario