martes, 16 de octubre de 2012

TEMA 2: LA MATÈRIA

APUNTS PER AL SEGÜENT TEMA: LA MATÈRIA
APUNTS PER AL SEGÜENT TEMA: VERSIÓ CORREGIDAACTIVITATS PER AL DIJOUS 25 D'OCTUBRE

Conversió d'unitats utilitzant els factors de conversió:
5 km a dm
3567 cm a hm
2500 cm2 a dm2
0,45 m2 a cm2
0,0024 hg a mg
80000 cm3 a m3


ACTIVITATS PER AL DIMARTS 30 D'OCTUBRE

Conversió d'unitats utilitzant els factors de conversió:
5 km2 a m2
3567 mm a dm
2,5 m2 a dm2
0,005 m3 a cm3
0,4 kg a mg
8 cm3 a L


ACTIVITATS PER AL DIJOUS 8 DE NOVEMBRE

1) Calcula la densitat d'un cos de massa 100 grams i un volum 20 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.
2) Calcula la densitat d'un cos de massa 2 kg i un volum 250 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.
3) Calcula la densitat d'un cos de massa 80 mg i un volum 0,5 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.
4) Quants grams d'alcohol caben en una ampolla d'un litre? Dada: densitat de l'alcohol = 780 kg/m3
5) Quants grams d'oli caben en una ampolla de 2´5 litre? Dada: densitat de l'oli = 0,9 g/cm3
6) Un got conté 4 glaçons amb una massa total de 220 grams. Calcula el volum d'un dels
glaçons suposant que els quatre glaçons són idèntics. Densitat del gel: 0´92 g/cm3. 

ACTIVITATS DIMARTS 20 NOVEMBRE

1) Identifica el canvi d'estat que es produeix en cada situació:
a) Quan eixim de la dutxa l'espill del bany s'entela.
b) Un toll s'asseca.
c) El iode passa de sòlid a gas.
d) L'aigua es congela quan fa molt de fred.
e) Un tros de gel es fon.
f) Traiem una botella amb aigua de la nevera. La part externa s'entela i apareixen gotetes d'aigua.

2) Identifica l'estat de la matèria:
a) Té forma fixa.
b) Té forma i volum variable.
c) Té forma variable i volum fix.
d) Pot fluir.

3) Calcula la densitat d'un cos de massa 5 grams i un volum 40 cm3. Expressa el resultat en g/cm3 i en kg/m3.4) La massa d’un objecte de densitat 30 g/cm3 és de 120 g. Calcula el seu volum.5) Un objecte té un volum de 13 dm3 i una densitat de 0,06 g/cm3. Calcula la seua massa.