martes, 20 de noviembre de 2012

CUESTIONES PARA REPASAR EL TEMA 2 (VALENCIANO)

PUNT 1: LA FUNCIÓ DE LA NUTRICIÓ
Què és la nutrició?
Explica la diferència entre aliment i nutrient; posa exemples.
Explica la diferència entre alimentació i nutrició.
Dóna exemples d'èssers vius (autòtrof, heteròtrof, fotosintètic, quimiosintètic, hervíbor...)

PUNT 2: LA DIGESTIÓ

5) Què és la digestió?
6) Per què els animals fan la digestió i les plantes no?
7) Etapes de la digestió: explicar-les.
8) Exemples d'animals amb diferents tipus de digestió.
9) Exemples d'animals amb cavitat gàstrica i tub digestiu.
10) Identificar les parts de l'aparell digestiu d'una zebra i l'etapa de la digestió que desenvolupa (ingestió, absorció, digestió i egestió)
11) Explica què és la digestió mecànica i química, i dóna exemples.

PUNT 3: LA RESPIRACIÓ
12) En què consisteix la respiració cel·lular? On es produeix? Substàncies inicials i finals.
13) Característiques de les superfícies respiratòries.

PUNT 4,5: TIPUS DE RESPIRACIÓ
14) Els animal més senzills, tenen aparell respiratori? Com respiren?
15) Explica la respiració cutània. Animals que la tenen.
16) Explica la respiració branquial. Animals que la tenen.
17) Què són les brànquies?
18) Respiració traqueal. Animals que la tenen.
19) Explica la respiració pulmonar. Animals que la tenen.
20) Diferència entre inspiració i expiració.
21) Per a què serveixen els alvèols?

PUNT 6: EL TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES
22) Els animals més senzills, tenen aparell circulatori? Per què?
23) Elemens de l'aparell circulatori i funcions.
24) Tipus de cèl·lules que podem trobar en la sang. Funcions de cadascuna.

PUNT 7: TIPUS D'APARELL CIRCULATORI
25) Explica les característiques de l'aparell circulatori obert. Exemples d'animals que el tenen.
26) Fer el mateix amb el tancat.
27) Diferències entre aparell obert i tancat. Exemples.

PUNT 8: L'EXCRECIÓ

1) Quins són les substàncies de rebuig? Per què s'han d'eliminar?
2) Diòxid de carboni: com s'expulsa? I les altres substàncies de desferra?
3) Concepte d'excreció.
4) Indica quin tipus d'animals tenen: túbuls de *Malpighi, glàndules verdes.


PUNT 9:
1) Les plantes són organismes autòtrofs o heteròtrofs, què significa?
2) Dóna exemples d'organismes fotosintètics senzills: unicel·lulars, algues i molses.
3) Com absorbeixen els anteriors organismes els nutrients?
4) Dóna el nom dels òrgans especialitzats en la nutrició de les plantes superiors, així com la funció que tenen.

Absorció de nutrients:
5) En què consisteix l'absorció de nutrients?
6) Què són els pèls absorbents?
7) Explica la composició de la saba bruta.
8) La saba bruta circula pel x..... des de l'.......... fins a les f.............
9) Què és el xilema?
10) Com pot ascendir l'aigua des de les arrels fins a les fulles?

Intercanvi de gasos:

11) Es realitza a través dels e................de les fulles, orificis que estan en el r............de les fulles.
12) Quins gasos s'intercanvien pels estomes?

Fotosíntesi:
13) Què és? On es realitza? En quins orgànuls? Substàncies inicials i finals?
14) Composició de la saba elaborada. Explica com circula i a quines parts de la planta.


Metabolisme i respiració cel·lular en les plantes:

15) Dóna exemples de processos anabòlics en una planta.
16) Dóna exemples de processos catabòlics en una planta.
17) De dia les plantes realitzen la. i durant el dia i la nit realitzen la

18) Per què l'excreció en les plantes és reduïda? Tenen aparell excretor?
19) Com s'expulsen el diòxid de carboni i l'oxigen?
20) On poden emmagatzemar-se altres substàncies de desferra?

REPASSAR TOTS ELS EXERCICIS FETS A CLASSE I ELS APUNTS.No hay comentarios:

Publicar un comentario