jueves, 22 de noviembre de 2012

TEORIA CINETICOMOLECULAR

APUNTS

Animación del estado sólido
Animación del estado líquido
Animación estado gaseoso
Animación: la temperatura
Ley de Boyle
Ley de Charles y Gay-Lussac 1
Ley de Charles y Gay-Lussac 2


CURSO DE REPASO (MUY RECOMENDABLE PARA ESTUDIAR)
Proyecto Ulloa (estados de agregación)

RESÚMENES EN POWER POINT
Power point sobre las propiedades de la materia: masa, volumen y densidad
Power point sobre los estados de agregación de la materia


ACTIVIDATS PER AL DIMARTS 27 DE NOVEMBRE
1) Amb les dades de la taula indica l'estat d'agregació de les substàncies A, B, C, D i E si la temperatura és de: 25ºC 50ºC 200ºC


ACTIVITATS PER AL DIJOUS 29
1) Després de llegir els apunts de la teoria cineticomolecular APUNTS explica:
a) Per què els gasos es comprimeixen fàcilment, els líquids no
b) Els gasos tenen baixa densitat, els sòlids tenen alta densitat.
c) Un líquid pot fluir, un sòlid no.
d) Al augmentar la temperatura es produeix un canvi d'estat de sòlid a líquid.
e) Si agumenta la temperatura augmenta la pressió que fa un gas contra les parets del recipient que el conté.
f) Si baixa la temperatura es produeix un canvi d'estat de gas a líquid.
g) Els sòlids tenen forma pròpia, els líquids no.
h) Els gasos tendeixen a ocupar tot el volum del recipient que els conté.
i) Si fa calor un toll s'evapora més apressa.

transforma 2 cm3 a dm3
                 5000 mm a km
                 300000 mL a m3
                 3 kg a g
                  50 m2 a cm2

ATENCIÓ: HE PREPARAT UNA VERSIÓ NOVA DELS APUNTS CORRESPONENT AL TEMA DE LA MATÈRIA (FEU CLICK I DESCARREGUEU-LOS)