sábado, 15 de diciembre de 2012

ENLLAÇ QUÍMIC

APUNTS 1
APUNTS 2 
APUNTS FORCES INTERMOLECULARS
APUNTS ENLLAÇ METÀL·LIC I PONT D'HIDROGEN
ACTIVITATS ENLLAÇ ---- PER AL DIMARTS 8 FER LES ACTIVITATS 1,2,6,9.


SÒLIDS COVALENTS

Hi ha un tipus de substàncies amb enllaç covalent formades per estructures gegants en les quals els àtoms estan units mitjançant enllaços covalents d'una manera ininterrompuda. És característic d'alguns elements com el bor, el carboni o el silici.
Pensem en una molècula de metà. Si en lloc de estar unit l'àtom central a quatre àtoms d'hidrogen està unit a quatre àtoms de carboni, la xarxa d'enllaços es pot estendre en les tres direccions de l'espai de manera que es forma una xarxa covalent tridimensional.
Veure imatges: carboni diamant i carboni grafit.

Altres exemples típics: el SiO2 (quars) i el nitrur de bor BN.


Propietats:
- Alta temperatura de fusió i ebullició: degut a la gran fortalesa dels enllaços covalents i al gran nombre d'aquestos que cal trencar per a que el sòlid es fonga. Per exemple, per al C diamant és de 3550 ºC.
- Gran duresa: per la mateixa raó, resulta difícil ratllar un sòlid covalent, ja que és difícil separar els àtoms de l'estructura cristal·lina.
- Fragilitat: es trenquen fàcilment, degut a que la intensitat dels enllaços covalents és major en una direcció determinada. Si la força aplicada és gran, els enllaços es trenquen i no poden formar-se nous enllaços fàcilment.
- Baixa conductivitat: els electrons de valència estan localitzats en els enllaços covalents. No poden desplaçar-se per la estructura.
- Baixa solubilitat: la gran intensitat dels enllaços impedeix la separació dels àtoms per acció de les molècules del dissolvent.  ACTIVITATS PER AL DILLUNS

1) Escriu les configuracions electròniques abreujades i indica de forma raonada l’ió més probable que formaran els següents àtoms: Li, Ca, Al, F, O, N.

2) Explica el procés de formación de l’enllac entre els següents àtoms: Li i F; Mg i Cl; Mg i S; S i Na. Justifica també la fórmula empírica del compost, i indica el seu significat.
a) Amb les reaccions.
b) Amb esquemes, indicant el nombre d’electrons de valència.

ACTIVITATS PER AL DIMARTS


3) Justifica els punts de fusió de cada parella de compostos:

Punt de fusió (ºC)
NaCl 801
NaF 993

NaCl 801
KCl 776

MgO 2852    Nota: en MgO i NaCl hi ha la mateixa distància entre els ions.
NaCl 801

4) Activitat pràctica: simulador de cristalls, dissolució d’un compost iònic, visionat de diferents estructures cristal·lines.

5) Indica de forma aproximada com serà la solubilitat dels següents compostos:
BaCO3 i K2CO3                 Li2S i ZnS                 NaCl i AgCl

6) Els compostos iònics són durs, però també són fràgils. Explica aquesta aparent contradicció.