lunes, 3 de diciembre de 2012

MESCLES

Llig els apunts sobre les mescles i respon:

- Les substàncies que formen una mescla es poden separar per procediments..................., com per exemple:

- Els procediments de separació de mescles aprofiten les diferències en.......

- Dóna exemples de mescles i el mètode de separació que utilitzem per a separar els seus components:

- Indica per als tres mètodes de baix: mescla per a la que se utilitza, propietat en la que se diferèncien els components, material utilitzat.

Decantació

Filtració

Destil·lació

ACTIVITATS PER AL DIMARTS 11

1) Indica si les següents afirmacions són veritables o falses i raona la resposta:
a) Les mescles tenen composició fixa.
b) Les mescles sempre s'originen al barrejar dos substàncies.
c) La densitat d'una mescla és variable.
d) El punt de fusió del vi té un valor fix.
e) El granit és una mescla heterogènia.
f) El solut és el component que està en menor proporció d'una solució.
g) Quan destilem el vi el líquid que ix del destil·lador és alcohol pur.


2) Classifica les següents substàncies com a mescles homogènies o mescles heterogènies:
vi, formigó, granit, aire, aigua mineral, ferro oxidat, coca cola, cervesa, bronze, oli d'oliva, oli i aigua, sucre dissolt en aigua, alcohol de farmàcia, arena.