sábado, 19 de enero de 2013

FORMES D'EXPRESSAR LA CONCENTRACIÓ

ACTIVITATS PER AL DIMARTS 29

1) La concentració de la cervesa és de 5,5 % en volum. Explica què significa aquesta dada.
Identifica el solut i la solució.
Calcula el volum d'alcohol que hi ha en mig litre de cervesa. Calcula el volum d'aigua en ese mateix volum de cervesa. Quanta cervesa hi ha que beure per a prendre 4 cl d'alcohol?

2) El valor de la concentració d'alcohol al vodka roig és del 20% en volum. Explica què significa aquesta dada. Identifica el solut i la solució.
Si en una mostra de vodka hi ha 14 mL d'alcohol, averigua el volum de la mostra.
Quant de vodka hi ha que beure per a prendre 50 cm3 d'alcohol?

3) L'aire conté un 21% de vol d'oxigen. Identifica solut i solució.
Si dins d'una habitació hi ha 3m3 d'oxigen, quin serà el volum d'aire dins de l'habitació? Quant d'oxigen hi ha en una botella de 250 mL?

ACTIVITATS PER AL DIJOUS 24 DE GENER DE 2013
RECORDA: és mol important tindre clar en tots els problemes qui es el solut i qui és la solució. En alguns problemes també serà important saber qui és el dissolvent.
- PRIMER EXERCICI: fer l'activitat 7 de la fotografia.
- SEGON EXERCICI: activitat 7 de la fotografia. Dades de l'etiqueta: en 5 mL de Toseina hi ha 10 mg de hemidrat.
- TERCER EXERCICI: preparem 300 g d'una solució de sal en aigua al 7% en massa. Quant solut hem dissolt?
- QUART EXERCICI: dissolem 50 g de sal en 50 g d'aigua. Calcula la concentració en % en massa. Quina quantitat d'aigua hi ha en 7 g de solució? (Nota, calcula primer la quantitat de solut i després fes la diferència).
EXERCICIS DE CONCENTRACIONS, PER AL DIMARTS 22, SÍ, PER AL DIMARTS 22, PER SI HAVIA ALGUN DUBTE, PER AL DIMARTS 22 DE GENER, AH, SE M'OBLIDAVA, DIMARTS 22 DE GENER DE 2013

1) Tenim una solució de sosa en aigua de concentració 16 g/L. Calcula la quantitat de sosa que hi ha en 250 mL de solució.
2) Tenim una solució de concentració 50 g/L. Què volum de solució hem de prendre per a ingerir 0,03 g de solut?
3) Calcula la concentració en g/L de una solució preparada amb 300 g de sucre i 500 mL d'aigua. Se suposa que el volum final de la solució coincideix amb el volum de dissolvent.

ACTIVITATS PER A TREBALLAR A CLASSE (NOTA: NO CAL FER PER AL DIMARTS L'EXERCICI QUE VAM DEIXAR PLANTEJAT; JA HO FAREM A CLASSE). SÍ ÉS CONVENIENT QUE ELS COPIEU A LA LLIBRETA (O IMPRIMIU).