lunes, 11 de febrero de 2013

EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR Y UNIFORME

EXERCICIS MCU
EJERCICIO OBLIGATORIO PARA EL MARTES 12: 3
 1. a) Transforma els següents angles expressats en graus sexagesimals a radiants:
  0, 90, 270, 30, 180, 350
  b) Transforma els següents angles expressats en radiants a graus sexagesimals:
  2π, π, π/2, π/4
 2. Una roda es mou amb una velocitat angular de 2 rad/s. Si el radi és 0,75 m, calcula:
  a) La velocitat lineal.
  b) L'espai recorregut en un minut.
  c) L'angle descrit en eixe mateix temps.
  d) El nombre de voltes que n'ha donat.
  e) La velocitat angular en revolucions per minut (rpm)
  f) El període i la freqüència del moviment (després de l'explicació).
  g) La velocitat lineal d'un punt situat a 3 cm del centre.
 3. Una atracció de fira dona 5 voltes en 3 minuts. Si el diàmetre és de 8 m, calcula:
  a) La velocitat angular en unitats del SI.
  b) La velocitat lineal.
  c) L'angle i espai recorregut en els tres minuts i en una hora.
  d) El període i la freqüència del moviment.
  e) La velocitat lineal d'un punt situat a 10 cm del centre.
 4. El diàmetre d'una roda és de 12 cm, i gira amb una velocitat de 500 rpm. Es demana:
  a) Velocitat angular en unitats SI.
  b) Velocitat lineal.
  c) Voltes donades, espai recorregut i angle traçat en 5 minuts.
  d) Velocitat lineal d'un punt que es troba a 1 cm del centre.
  e) Període i freqüència.
 5. Calcula:
  a) La velocitat angular i lineal de la Lluna.
  b) L'espai recorregut i l'angle traçat per ella en 1 h.
  Dades: distància mitjana Terra-Lluna 384000 km. Periode de revolució de la Lluna al voltant de la Terra: 28 dies.
 6. Calcula la velocitat angular i lineal d'un punt de l'Equador terrestre. Dades: diàmetre mitjà de la Terra: 12000 km. Període de rotació: 24 h


  7.  Una roda es mou amb una velocitat angular de 70 rpm (revolucions per minut). Si el radi és 5 m, calcula:

  a) velocitat angular en unitats SI (rad/s)
  b) La velocitat lineal.
  c) L'espai recorregut en 12 minuts.
  d) L'angle descrit en eixe mateix temps.
  e) El nombre de voltes que que dona en 1 hora.
  f) El període i la freqüència del moviment.
  g) La velocitat lineal d'un punt situat a 30 cm del centre.

  8)Calcula la velocitat angular de les tres manetes d'un rellotge.

  9) En un moviment circular i uniforme la velocitat lineal d'un punt de la perifèria és de 100 km/h. Si el diàmetre és de 50 m, calcula:
  a) Velocitat angular.
  b) Angle descrit i espai recorregut en mitja hora.
  c) Velocitat en rpm.
  d) Velocitat lineal d'un punt situat a 5 m del centre.
  e) Freqüència i periode.


No hay comentarios:

Publicar un comentario