lunes, 18 de febrero de 2013

ESQUEMA PROBLEMES CONCENTRACIONS
PROBLEMES

1) Mesclem 25 g de sucre amb 100 g d'aigua. Calcula:
a) Concentració en % en massa.
b) La quantitat de solut en 25 g de solució.
c) La quantitat de solució que conté 8 g de sucre.
d) Suposem que el volum total de la solució és igual al del dissolvent. Si la densitat de l'aigua és de 1g/mL, calcula la concentració en g/L.  Quin volum de solució hem de prendre per a beure 15 g de solut? Quant de solut hi ha en 0,25 L de solució.

2) La concentració de l'oxigen en l'aire és de 21% volum. Calcula l'aire contingut en una habitació que conté 200 L d'oxigen.