miércoles, 20 de febrero de 2013

EXERCICIS DE REPÀS SOBRE NOTACIÓ CIENTÍFICA


Expressa en notació normal:
6.4 × 108
2.16 × 109
2.5 × 108
3.2 × 108
1.2 × 109
3,4 x 10-10
6,8 x 10-4
2,05 x 10-2
6,03 x 10-7
6 x 10-12


Expressa en notació científica:

3500000000
1120000000
640000000
2160000000
325000000000
0.000000000000000000000167248
0,00809
0,0000000000987
0,00000000001
0,0000034223