lunes, 4 de febrero de 2013

VECTORS

1) Representa gràficament:

r = 5i - 3j        2·r
s = (1, 2)         -s
a = 4j              -a
b = (0,7)
m= 3i +j


2) Suma gráficament i analíticament:
s + a
b-m

3) Calcula el mòdul (indica quals poden calcularse directament):
r = -5i - 3j                        r = 4i +2j                   r = 5i
r = - j                               r = i - j                       r = -i + j 
r = j                                 r = 15i + 3j                r = 15i - 3j 


4) Donades les següents components representa el vector total, i calcula el mòdul i la direcció:
Vx=2i     Vy=-j
Vx=5i      Vy=4j
rx=-4i     ry=-2j

No hay comentarios:

Publicar un comentario