martes, 23 de abril de 2013

ENLLAÇ QUÍMIC

APUNTS

PER AL DIJOUS 25:
ACTIVITAT 1 DELS  APUNTS
Què és un enllaç químic?
Indica el grup i periode al que pertanyen els següents elements:
Li, H, F, Cl, Br, He, Ar
Indica el nombre d'electrons que tenen en l'última capa, així com el nom de capes electròniques.

VIDEO 1: GASOS NOBLES

VIDEO 2: ENLLAÇ IÒNIC