martes, 21 de mayo de 2013

ENLLAÇ COVALENT


ACTIVITATS PER AL DIMARTS 28, 28 de maig, per suposat:

 FER ELS EXERCICIS QUE FALTEN DELS APUNTS DE L'ENLLAÇ: 4,5,7,8. a L'EXERCICI 7, QUAN DIU DIAGRAMA BIDIMENSIONAL ES REFEREIX AL DIBUIX DE L'ENLLAÇ METÀL·LIC QUE HI HA ALS APUNTS.
 Si polseu sobre el següent link podeu descarregar els apunts per a fer els problemes:
APUNTS ACTUALITZATS (AMB ENLLAÇ METÀL·LIC) 
Nota: son apunts diferents als de abans, ja que inclouen l'enllaç metàl·lic i més exercicis. El dimarts comprovaré si s'han fet i posaré nota.

ACTIVITAT: completa la següent taula
 SÒLIDS COVALENTS

Hi ha un tipus de substàncies amb enllaç covalent formades per estructures gegants en les quals els àtoms estan units mitjançant enllaços covalents d'una manera ininterrompuda. És característic d'alguns elements com el bor, el carboni o el silici.
Pensem en una molècula de metà. Si en lloc de estar unit l'àtom central a quatre àtoms d'hidrogen està unit a quatre àtoms de carboni, la xarxa d'enllaços es pot estendre en les tres direccions de l'espai de manera que es forma una xarxa covalent tridimensional.
Veure imatges: carboni diamant

 


Carboni grafit:


Carbono grafito

Altres exemples típics: el SiO2 (quars)

  

 i el nitrur de bor BN. Les propietats principals d'aquets compostos: 

- Alta temperatura de fusió i ebullició: degut a la gran fortalesa dels enllaços covalents i al gran nombre d'aquestos que cal trencar per a que el sòlid es fonga. Per exemple, per al C diamant és de 3550 ºC.
- Gran duresa: per la mateixa raó, resulta difícil ratllar un sòlid covalent, ja que és difícil separar els àtoms de l'estructura cristal·lina.
- Baixa conductivitat: els electrons de valència estan localitzats en els enllaços covalents. No poden desplaçar-se per la estructura.
- Baixa solubilitat: la gran intensitat dels enllaços impedeix la separació dels àtoms per acció de les molècules del dissolvent.