jueves, 6 de junio de 2013

NOCIONS BÀSIQUES DE NOMENCLATURA I FORMULACIÓ (CONTINGUTS MÍNIMS)


PER A L'EXAMEN DEL DIJOUS ENTREN ELS CONTINGUTS SEGÜENTS:
DES DE ENLLAÇ QUÍMIC (DIMARTS 23 D'ABRIL) FINS AL FINAL DEL BLOG.

 ACTIVITATS PER AL DIMARTS:
1) ACAVAR EL FULL "EXERCICIS ÒXIDS"
2) AJUSTA LES SEGÜENTS REACCIONS QUÍMIQUES:


APUNTS
EXERCICIS ÒXIDS
EXERCICIS HIDRURS
EXERCICIS SALS BINÀRIES
SOLUCIONARI òxids
SOLUCIONARI hidrurs
SOLUCIONARI3