jueves, 26 de septiembre de 2013

EL MÈTODE CIENTÍFIC I LA MESURA

EL PÈNDOL (VIDEO)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DVsxDRI7Ggc

APUNTS TEMA 1

https://www.dropbox.com/s/4hmdzriokoa5m5c/TERCERESOAPUNTES%20TEMA%201.pdf

NOTACIÓ CIENTÍFICA ( Es recorda, per si no se sap, que per a descarregar els apunts hi ha que polsar, fer clik!!)

MÚLTIPLES I SUBMÚLTIPLES, ACTIVITATS PER A 3r:
ACTIVITATS:
1) Transforma els múltiples i submúltiples a la unitat corresponent substituint el valor del múltiple o submúltiple pel seu valor de la tabla copiada a classe:
Exemple    12 GB=12 · 109B           25 nm = 25 ·10-9m