lunes, 18 de noviembre de 2013

DEURES 3r ESO 2013-2014

3r ESO A
Divendres 31a) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 15ºC. Quina és la més soluble?
b) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 65ºC. Quina és la més soluble?
c) Quants grams de A(corba) podem dissoldre en 126 g d'aigua a 25 ºC? (Pista, primer calcula la solubilitat d'A i després fes una proporció).
d) Si a 90ºC afegim 204 g de la substància B(recta) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
e) Si a 25ºC afegim 48 g de la substància A (corba) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
f) A quina temperatura tenen les dues substàncies la mateixa temperatura?
 Divendres 17:
 Explica amb la teoria cinètica:
- En una olla a pressió (on la pressió és elevada) l'aigua bull a 140 ºC.
- Canvi d'estat: Evaporació.
- Canvi d'estat: Ebullició.
- Tenim un gas tancat en una recipient amb una paret mòbil (pistó). Si el volum disminueix augmenta la pressió (la temperatura es manté constant). Ací tens unes imatges:

- Tenim un gas tancat en un recipient amb una paret mòbil (volum variable). Si augmenta la temperatura, augmenta el volum, i la pressió es manté constant.

- Tenim un gas tancat en un recipient de parets fixes (volum constant). Si augmenta la temperatura, augmenta la pressió:

Dilluns 13:
Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291/TEORIA%20CINETICOMOLECULAR.pdf
Explica amb la teoria cinètica:
- Un sòlid té forma fixa; un sòlid té volum fix; no té capacitat de fluir.
- Un gas no té forma fixa; no té volum fix; té capacitat de fluir
- Un gas ocupa tot el volum del recipient que el conté.
- Un líquid no té forma fixa; té capacitat de fluir.
- Un líquid té volum fix.
- Quan comprimim un gas aquest ocupa menys volum.
- Quan expandim un gas ocupa més volum.
- En obrir una botella de colònia podem olorar un perfum.

- Amb la calor la roba s'asseca abans.Dilluns 15:
Activitat 13 del full de problemes del tema 2
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m

Divendres 13:
Activitats 1, 2, 3  del full de reforç següent:
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf

Dilluns 9:
Dilluns 2: activitats 15, 16, 17 del full de problemes del tema 2
Divendres 29: activitats 9,10,11 del full de problemes del tema 2
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m


3r ESO B


Deures per al dilluns 10
Problemes 6, 7 i 8 del full d'exercicis de concentracions
https://www.dropbox.com/s/zhztu63vwh178ta/concentracions%20problemes.pdf

Dijous 30


a) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 15ºC. Quina és la més soluble?
b) Indica la solubilitat de la substància A (corba) i B(recta) a 65ºC. Quina és la més soluble?
c) Quants grams de A(corba) podem dissoldre en 126 g d'aigua a 25 ºC? (Pista, primer calcula la solubilitat d'A i després fes una proporció).
d) Si a 90ºC afegim 204 g de la substància B(recta) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
e) Si a 25ºC afegim 48 g de la substància A (corba) a 100 g d'aigua, què observarem? (Pista, primer calcula la solubilitat).
f) A quina temperatura tenen les dues substàncies la mateixa temperatura?


Dijous 16:
 Explica amb la teoria cinètica:
- En una olla a pressió (on la pressió és elevada) l'aigua bull a 140 ºC, i no a 100ºC.
- Canvi d'estat: Evaporació.
- Canvi d'estat: Ebullició.
- Tenim un gas tancat en una recipient amb una paret mòbil (pistó). Si el volum disminueix augmenta la pressió (la temperatura es manté constant). Ací tens unes imatges:

- Tenim un gas tancat en un recipient amb una paret mòbil (volum variable). Si augmenta la temperatura, augmenta el volum, i la pressió es manté constant.

- Tenim un gas tancat en un recipient de parets fixes (volum constant). Si augmenta la temperatura, augmenta la pressió:

Dilluns 13:
Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291Dilluns 13: activitat 4 del full de reforç següent (excepte la cristalització):
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf

Després de llegir la teoria
http://dl.dropboxusercontent.com/u/20501291/TEORIA%20CINETICOMOLECULAR.pdf
Explica amb la teoria cinètica:
- Un sòlid té forma fixa; un sòlid té volum fix; no té capacitat de fluir.
- Un gas no té forma fixa; no té volum fix; té capacitat de fluir
- Un gas ocupa tot el volum del recipient que el conté.
- Un líquid no té forma fixa; té capacitat de fluir.
- Un líquid té volum fix.

Dilluns 15:
Activitat 12 del full de problemes del tema 2: https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m

Dijous 12:
Activitat 15 del full de problemes del tema 2: https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m
Dilluns 9: activitats 1,2 i 3 del full de reforç següent:
https://www.dropbox.com/s/t575lfybp6f9mqf/ACTIVITATS%20DE%20REFOR%C3%87.pdf
Dilluns 2: activitats 10, 11, 17 del full de problemas del tema 2.
Dijous 28: activitats 6, 9 del full de problemes del tema 2. L'enllaç de descàrrega el teniu ací:
https://www.dropbox.com/s/j6d41n95ys8znid/activitats%20tema%202.pdf?m
Segon exercici d'activitats de conversió d'unitats fins a l'activitat i
Enllaç de descàrrega: https://www.dropbox.com/s/9zk9keikjwhvwr6/conversi%C3%B3.pdf