jueves, 16 de enero de 2014

CONTINGUTS PER AL SEGON CONTROL

OBJECTIUS DEL TEMA 2 (ALLÒ QUE HAS DE ESTUDIAR PER A L'EXAMEN)

- Saber què és la matèria, així com les principals propietats de la mateixa (massa, volum).
- Saber què és la densitat, les seves unitats, i el seu significat.
- Resoldre problemes de densitat utilitzant les unitats adients (volum, massa, densitat)
- Conèixer que la densitat serveix per a identificar substàncies.
- Com calcular la densitat (sòlid regular, sòlid no regular).
- Densitat, quan sura un cos en un líquid?
- Estats de la matèria.
- Canvis d'estat, definició.
- Indicar l'estat d'agregació d'una substància en funció d'una taula de temperatures.
- Diferència entre ebullició i evaporació.
- Corbes de calfament, interpretació.
- Exercicis d'identificació de l'estat d'una substància en funció de la temperatura.
- Definició de mescla, mescla homogènia, heterogènia.
- Identificació de mescles homogènies i heterogènies.
- Conèixer tots els mètodes de separació donats a classe (material, propietat en què es
diferèncien els components, forma d'efectuar la separació, etc.)
- Estudiar aquest quadre de repàs:

- Identificar el mètode de separació per a una mescla.
- Conèixer els principis bàsics de la Teoria cinètica.
- Explicar amb la teoria cinètica totes les questions fetes en classe.