lunes, 24 de febrero de 2014

CONTINGUTS PER AL TERCER CONTROLCONTINGUTS:

APUNTS CRISTALITZACIÓ
APUNTS CONCENTRACIONS
FULLS D'EXERCICIS

- Definir cristalització.
- Saber interpretar una gràfica de solubilitat, es a dir, a partir de la gràfica respondre a diferents qüestions (calcular solubilitat, temperatures, etc.).
- Explicar la separació de una mescla de sulfat de coure i de sal utilitzant la cristalització. Es a dir, estudiar els apunts de cristalització i respondre a les qüestions que pregunte el professor.
- Exercicis de solubilitat com els que hem fet a classe.
- Exercicis de concentracions com els que hem fet a classe (identificació de solut, dissolvent, solució, significat de la concentració, diferents càlculs, etc.).
- Saber què és una solució, què és el solut, qué és el dissolvent, etc. Es a dir, estudiar els apunts de formes de expressar la concentració.
- Saber què és una solució diluïda, concentrada, saturada.
- Definir el concepte de concentració.

Estudiar els conceptes relacionats amb les solucions, es a dir, tot el que hi ha a continuació: