lunes, 7 de abril de 2014

CONTINGUTS PER AL CONTROL dels models atòmics.

Estudiar tots els apunts i activitats continguts dins de l'entrada de models atòmics, així com els apunts de classe (teoria i exercicis).

Activitats de repàs: