martes, 28 de marzo de 2017

ACTIVITATS TIR OBLIC

1) Un projectil que es dispara des de terra formant un angle de 60º amb l'horitzontal impacta sobre un edifici a una altura de 15 m. L'edifici està situat a una distància de 30 m del punt de llançament. Calcula:
a)    El mòdul de la velocitat inicial del projectil.
b) La velocitat en el moment de l'impacte (vector i mòdul).
c) Altura màxima.

2) Es llança un objecte des d'una altura de 350 m. La velocitat inicial és de 400 m/s i forma un angle de 30º amb l'horitzontal. Calcula l'altura màxima i l'abast.

3) Un futbolista colpeja la pilota i aquesta ix a una velocitat de 20 m/s i forma un angle de 27º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    L'altura màxima.
b)    La velocitat en el punt més alt.
c)    La distància a què cau a terra.

4) Un arquer dispara una fletxa que arriba a una altura màxima de 40 m i un abast de 190 m. Amb quina velocitat i amb quin angle ha disparat la fletxa?
Pista: has d'elegir punts en els quals pugues resoldre les equacions de moviment. Per exemple, en l'altura màxima saps que Vy=0m/s. Això te permet plantejar un sistema d'equacions on les incògnites seran t i Voy.
En l'abast màxim saps que y=0. Això te permet calcular t i Vx.

 Solucions: Voy=28m/s     Vx=33,25 m/s.    Vo=43,47 m/s.    angle=40,1º.

5) Es dispara un projectil des de dalt d'un penyasegat situal a 200 m sobre el mar. Va a una velocitat de 216 km/h i forma un angle de 45º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    Abast.
b)    Velocitat final (vector i mòdul)
c)    Altura màxima.
 Sol: x=509 m      Vfinal=86,3 m/s.

6) Una catapulta dispara projectils a una velocitat de 30 m/s i un angle de 40ºamb l'horitzontal contra una muralla. Aquesta té 12 m d'altura i està situada a 50 m.
a)    Passaran els projectils per dalt de la muralla?
b)    A quina distància de la base de la muralla cauran?
Pista: el projectil passa per damunt de la muralla si l'altura del projectil en la posició que ocupa la muralla és major que les dimensions d'aquesta.
Sol:  a) Sí.
b) 40,4 m.

7) Una pilota redola per una teulada inclinada 30º respecte l'horitzontal. Arriba a la vora amb una velocitat de 4,4 m/s, i cau al buit des d'una altura de 20 m.
a)    Velocitat quan porta 1 s caient.
b)    Altura sobre el sòl en eixe moment.
c)    Abast.

8) Jonas, més conegut com "O detonador", està situat a 25 m de la línia de gol, i xuta cap a la porteria contrària. La pilota ix amb un angle de 30º respecte a l'horitzontal del terreny de joc i xoca amb el travesser situat a 2,5 m del sòl.
a)    Calcula la velocitat amb que "O detonador" ha xutat.
b)    Altura màxima.
c)    Velocitat quan xoca amb el travesser.


9) Des d'una altura d'1 m i a una velocitat de 18 m/s que forma un angle de 53ºamb l'horitzontal, es dispara una fletxa que passa per dalt d'una tàpia que es troba a 20 m de distància. La fletxa es clava a 9 m d'altura en un arbre que s'hi troba darrere. Calcula:
a)    Temps de vol.
b)    Velocitat i angla amb que xoca amb l'arbre.
c)    Altura màxima de la tàpia perquè no passe la fletxa.