lunes, 19 de mayo de 2014

ENLLAÇ QUÍMIC



TAULA PERÒDICA ABREUJADA






APUNTS 1
APUNTS 2
APUNTS 3

ACTIVITATS INICIALS
a) Què és un enllaç químic?
b) Indica el grup i periode al que pertanyen els següents elements utilitzant la taula periòdica abreujada:
 Li, H, F, Cl, Br, He, Ar
c) Indica el nombre d'electrons que tenen en l'última capa, així com el nom de capes electròniques.
d) 
d)