martes, 9 de septiembre de 2014

DEURES

Per al 8 d'octubre:
Llegir els apunts de massa atòmica (full 3 dels apunts) i fer l'activitat 3:

https://www.dropbox.com/sh/q055or7e86kdl1e/AADojxNVr1KoEcmyzO-uURdua/3%29%20massa%20at%C3%B2mica.pdf?dl=0

Calcula la massa molecular relativa de: àcid sulfúric, àcid clorhídric, H3PO4, oxigen, ozó.

Per al 7 d'octubre:
Llegir els apunts de massa atòmica (full 3 dels apunts) i fer les activitats 1,2,5 i 6.

https://www.dropbox.com/sh/q055or7e86kdl1e/AADojxNVr1KoEcmyzO-uURdua/3%29%20massa%20at%C3%B2mica.pdf?dl=0

Per als exercicis 1 i 2 pots visualitzar aquests tutorials:

https://www.educreations.com/lesson/view/u/2300779/?ref=app
https://www.educreations.com/lesson/view/kg/2300908/?ref=app

 Per al 30 sep:
Fer les activitats 1 i 3 del següent full d'apunts:

Ajusta les reaccions:


Ací teniu el full per a pujar nota de l'examen de formulació. Heu de entregar-lo el dia de l'examen, el divendres 4 d'octubre:


Per al 24 sep:

Per al 23 sep.:

Per al 19 sep:

Per al 17 sep.:Per al proper dia:
Escriu la fórmula dels següents compostos i calcula l'estat d'oxidació dels mateixos.

heptaòxid de dimanganés
triòxid de sofre
triclorur d'alumini
sulfur de dihidrogen
monoarsenur de níquel
difosfur de tricalci

És possible ometre els prefixos numerals en algun nom? En quals? Per què?


Activitat 2 del full: exercicis hidrurs, columna sistemàtica i tradicional (nota, la tradicional és la nomenclatura que vam donar en classe per als hidràcids i per alguns hidrurs no metàl·lics)