sábado, 12 de septiembre de 2015

MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD, MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD, ENLLAÇ QUÍMIC

APUNTS VALENCIÀ
Apunts enllaç químic:

Exercicis enllaç químic:

Forces intermoleculars:


Animació: Dissolució d'un compost covalent molecular
http://www.dlt.ncssm.edu/core/Chapter5-Moles-Molarity-Reaction_Types/Chapter5-Animations/Dissolving_Sugar_Non-electrolyte.html

Dissolució d'un compost iònic:

VÍDEO: Com representar de forma senzilla l'enllaç químic amb estructures de Lewis
VIDEO:   ENLLAÇ IÒNIC

VIDEO: ENLLAÇ COVALENT
APUNTES CASTELLANO

Nota: los apuntes han sido adaptados de la página fisquiweb.


 VIDEO EXPLICATIVO: CÓMO CALCULAR EL NÚMERO DE PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONES

No hay comentarios:

Publicar un comentario