jueves, 11 de febrero de 2016

DEBERES/DEURES (incluiremos los deberes que suba al blog en lo queresta de curso)


4ºA TASQUES PER AL DIMECRES 17 DE FEBRER
1) Fer el problema 12 del full de problemes de moviment uniformemente accelerat
2) Obtindre tota la informació possible de la següent gràfica s-t. La posició s'expressa en metres i el temps en segons:
Has de indicar: tipus de moviment, si la velocitat inicial és positiva o negativa, què le passa a la velocitat-pendent de la recta tangent quan avança el temps, en quina posició passa per l'origen, la posició d'eixida, quan s'atura, sentit del moviment):

3) Deixem caure un objecte que arriba al terra amb una velocitat de 40 km/h. Calcula l'altura des de la qual s'ha deixat caure, així com el temps que tarda en arribar al terra.

4ºB TAREAS PARA EL MARTES 16 DE FEBRERO
1) Hacer el problema 12 de la hoja de problemas de movimiento uniformemente acelerado.
2) Interpreta la misma gráfica que los de 4ºA. La posición se expresa en metros y el tiempo en segundos. Debes decir: tipo de movimiento, posición inicial, si la velocidad inicial es igual o distinta de cero, que le pasa a la pendiente de la recta tangente o velocidad cuando avanza el tiempo, cuando pasa por el origen, en que posición se detiene, cuando se detiene, sentido del movimiento, si la aceleración es positiva o negativa.
3) Dejamos caer un objeto que llega al suelo con una velocidad de 40 km/h. Calcula la altura desde la que se ha dejado caer, así como el tiempo que tarda en llegar al suelo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario