martes, 23 de febrero de 2016

TEORIA ATÒMICA 15-16

TEORIA ATÒMICA: aparició i evolució històrica

Què són els àtoms? Els àtoms són partícules diminutes que constitueixen la matèria.
Es poden veure els àtoms? Són tan xicotets que no es poden veure a simple vista. De forma indirecta sí podem observar-los, amb l'ajuda d'un dispositiu anomenat microscopi d'efecte túnel.


Evolució en el temps de la idea d'àtom

Quan va aparèixer la idea que la matèria estava constituïda per àtoms?
En el segle V-IV abans de la nostra era.
Qui la introdueix?
Demòcrit (filòsof grec). La seua teoria atòmica afirma que tota la matèria està formada per partícules diminutes i indivisibles que ell anomena àtoms. Els canvis en la posició d'aquests àtoms provoquen els canvis en la matèria. Entre els àtoms solament hi ha espai buit.

Va triomfar aquesta teoria? No, era massa avançada per a la seua època. El fet de no poder veure els àtoms directament era un problema, no hi havia evidències de l'existència d'aquestes partícules.
En lloc de la teoria atòmica va triomfar l'anomenada teoria dels quatre elements, defensada entre altres per Aristòtil (segle IV abans de nostra era)Què afirma aquesta teoria?
La matèria està formada per la combinació de quatre elements, terra, aire, aigua i foc.
Durant més de vint-i-quatre segles la teoria dels quatre elements va ser àmpliament acceptada, però va haver de ser abandonada quan es va descobrir que la terra, aire, aigua i foc no eren realment elements (p. ex. l'aire és una mescla d'elements). No hi ha quatre, sinó que hi ha 118 i seguim descobrint nous elements.Principis del segle XIX: Dalton recupera per a la ciència la teoria atòmica per a explicar entre altres coses les reaccions químiques en la matèria (o canvis químics). Considera que els àtoms són esferes indivisibles.
Al llarg del segle XIX els científics veuen que la idea de l'àtom com a esfera indivisible és incorrecta, ja que:
- No es poden explicar les experiències d'electricitat estàtica
(per exemple, en fregar un globus contra un jersei el globus es queda pegat a la roba; un bolígraf que s'ha fregat amb un drap atrau trossets de paper),
-
No es poden explicar els experiments d'electròlisi (ja explicats en el tema anterior).
-
Hi ha evidències experimentals que l'àtom està format per partícules més xicotetes, cridades partícules subatòmiques.
Una d'aquestes partícules més xicotetes és l'electró, descobert per J.J. Thomson a finals del segle XIX.
També va ser important per a la teoria atòmica el descobriment del fenomen de la radioactividad per Becquerel al final del segle XIX (va observar que alguns compostos d'urani eren capaços de canviar el color de plaques fotogràfiques cobertes, de forma similar a com ho fa la llum).
Què és la radioactivitat? És un procés pel qual algunes substàncies químiques emeten radiacions que poden estar formades per ones electromagnètiques o per partícules, transformant-se en altres substàncies.
Aquestes radiacions poden ser:
Alfa: formada per partícules amb càrrega positiva. Velocitat 15000 km/s.
Beta: formada per partícules amb càrrega negativa-
Gamma: formada per ones electromagnètiques d'alta energia.


Usant material radioactiu, i fent passar aquestes radiacions a través d'una làmina d'or, Ernest Rutheford va demostrar que la major part de l'àtom estava formada per espai buit.
 Teoría model atòmic de Rutherford (model atòmic nuclear)

EXERCICIS DEL TEMANo hay comentarios:

Publicar un comentario