lunes, 20 de mayo de 2019

CLASSES DE PREPARACIÓ PER AL SELECTIU FÍSICA 2019

DIMARTS 21 DE MAIG

En aquesta classe repassarem les típiques qüestions que poden eixir relacionades amb:
- Camp magnètic. Donarem alguna qüestió una miqueta diferent a les ja estudiades.
- Explicaré el principal defecte que he trobat en les respostes: la no explicació del mètode de resolució del problema. No ha de donar la sensació de que feu el problema com si haguéreu après una recepta sense justificar cap fórmula. S'ha de trobar un equilibri entre l'excessiva verbositat (que condueix al fet que no done temps a acabar l'examen) i l'esquematisme absolut.
- Comentaris sobre les qüestions d'espires.
- També us donaré consells de com planificar l'estudi.

De moment us aconselle preparar per aquest tema:

Un formulari que incloga totes les expressions que més hem treballat a classe, incorporant una breu explicació de cada terme que apareix en cada expressió:
- Llei de Lorentz. Dibuix del producte vectorial v x B  amb un esquema, i dibuix de la força magnètica en funció de que la càrrega siga positiva o negativa.
- Llei de Lorentz generalitzada. Dibuix també de la força elèctrica en aquest cas.
- Esquema de com es mou una partícula en l'interior d'un camp magnètic, estudiant els diferents casos (camp B que ix, camp B que entra, partícula positiva, partícula negativa).
- Recordar que la força magnètica és una força centrípeta.
- Amb la idea anterior deduir el radi, la relació càrrega massa, el període del moviment, la velocitat angular.
- Aprendre les aplicacions de l'electromagnetisme (sobretot el funcionament del selector de velocitats i de l'espectrògraf de masses, que si bé no han preguntat directament sobre ells, si que han posat problemes basats en aquests aparells).
- Fórmula de Biot i Savart per al B creat per un fil conductor.
- Fórmula del B d'una espira.
- Estudi del diamagnetisme, ferromagnetisme, paramagnetisme.
- Fórmula del camp del solenoide.
- Llei d'Ampere, significat, enunciat. Deducció d'expressions de B amb aquesta llei.
- Comparació camp magnètic-elèctric.
- Forces sobre conductors rectilinis: Llei de Laplace. Forces entre dos conductors.
- Conèixer les experiències de Faraday-Henry.
- Fórmula del flux magnètic. Significat de l'expressió.
- Teorema de Gauss en el camp magnètic.
- Llei de Lenz.
- Llei de Faraday-Henry.
- Qüestions d'espires que es mouen en camps magnètics, o que són travessades per camps B variables. 
- Problemes per a calcular la força electromotriu. Recorda que poden ser de dos tipus:
a) Problemes en els quals el camp és constant i l'espira gira, o es fa més gran (costat mòbil) o més petita.
b) Problemes en els quals l'espira no es mou i l'expressió del camp magnètic canvia amb el temps.
Recorda sempre que el vector S és perpendicular a la superfície. Cal tindre molt clar quin és l'angle que formen S i B.

- Explicar breument com funciona un generador de corrent/un transformador.Més activitats proposades per a practicar:DIVENDRES 24 DE MAIG: REPÀS DEL CAMP ELÈCTRIC

Repasseu tots els continguts del camp elèctric. Com sempre feu un formulari-resum amb:

- Fórmula força elèctrica.
- Comparació força elèctrica-gravitatòria.
- Camp electrostàtic: expressió matemàtica.  Problemes de càlcul de camp.
- Treball realitzat. Problemes.
- Energia potencial elèctrica.
- Treball i energia, principi de conservació.
- Potencial elèctric.
- Línies de força.
- Superfícies equipotencials.
- Moviment de partícules (predicció del moviment, problemes fets a classe).
- Relació entre potencial i camp elèctric (fórmula molt utilitzada).
- Flux camp elèctric.
- Teorema de Gauss.
- Principi d'equilibri electrostàtic.

Repassarem els principals tipus de problemes.DIMARTS 28 DE maig: 
Acabarem repàs de camp elèctric i començarem repàs de quàntica. 
Recordeu fer esquema resum. 


REPÀS DE NUCLEAR, DIJOUS 6 JUNY:No hay comentarios:

Publicar un comentario