martes, 23 de febrero de 2016

TEORIA ATÒMICA 15-16

TEORIA ATÒMICA: aparició i evolució històrica

Què són els àtoms? Els àtoms són partícules diminutes que constitueixen la matèria.
Es poden veure els àtoms? Són tan xicotets que no es poden veure a simple vista. De forma indirecta sí podem observar-los, amb l'ajuda d'un dispositiu anomenat microscopi d'efecte túnel.


Evolució en el temps de la idea d'àtom

Quan va aparèixer la idea que la matèria estava constituïda per àtoms?
En el segle V-IV abans de la nostra era.
Qui la introdueix?
Demòcrit (filòsof grec). La seua teoria atòmica afirma que tota la matèria està formada per partícules diminutes i indivisibles que ell anomena àtoms. Els canvis en la posició d'aquests àtoms provoquen els canvis en la matèria. Entre els àtoms solament hi ha espai buit.

Va triomfar aquesta teoria? No, era massa avançada per a la seua època. El fet de no poder veure els àtoms directament era un problema, no hi havia evidències de l'existència d'aquestes partícules.
En lloc de la teoria atòmica va triomfar l'anomenada teoria dels quatre elements, defensada entre altres per Aristòtil (segle IV abans de nostra era)Què afirma aquesta teoria?
La matèria està formada per la combinació de quatre elements, terra, aire, aigua i foc.
Durant més de vint-i-quatre segles la teoria dels quatre elements va ser àmpliament acceptada, però va haver de ser abandonada quan es va descobrir que la terra, aire, aigua i foc no eren realment elements (p. ex. l'aire és una mescla d'elements). No hi ha quatre, sinó que hi ha 118 i seguim descobrint nous elements.Principis del segle XIX: Dalton recupera per a la ciència la teoria atòmica per a explicar entre altres coses les reaccions químiques en la matèria (o canvis químics). Considera que els àtoms són esferes indivisibles.
Al llarg del segle XIX els científics veuen que la idea de l'àtom com a esfera indivisible és incorrecta, ja que:
- No es poden explicar les experiències d'electricitat estàtica
(per exemple, en fregar un globus contra un jersei el globus es queda pegat a la roba; un bolígraf que s'ha fregat amb un drap atrau trossets de paper),
-
No es poden explicar els experiments d'electròlisi (ja explicats en el tema anterior).
-
Hi ha evidències experimentals que l'àtom està format per partícules més xicotetes, cridades partícules subatòmiques.
Una d'aquestes partícules més xicotetes és l'electró, descobert per J.J. Thomson a finals del segle XIX.
També va ser important per a la teoria atòmica el descobriment del fenomen de la radioactividad per Becquerel al final del segle XIX (va observar que alguns compostos d'urani eren capaços de canviar el color de plaques fotogràfiques cobertes, de forma similar a com ho fa la llum).
Què és la radioactivitat? És un procés pel qual algunes substàncies químiques emeten radiacions que poden estar formades per ones electromagnètiques o per partícules, transformant-se en altres substàncies.
Aquestes radiacions poden ser:
Alfa: formada per partícules amb càrrega positiva. Velocitat 15000 km/s.
Beta: formada per partícules amb càrrega negativa-
Gamma: formada per ones electromagnètiques d'alta energia.


Usant material radioactiu, i fent passar aquestes radiacions a través d'una làmina d'or, Ernest Rutheford va demostrar que la major part de l'àtom estava formada per espai buit.
 Teoría model atòmic de Rutherford (model atòmic nuclear)

EXERCICIS DEL TEMAviernes, 12 de febrero de 2016

APLICACIÓN GRATUITA PARA RESOLVER ECUACIONES, TE LO EXPLICA PASO A PASO. DISPONIBLE EN ANDROID

Buena aplicación gratuita que podéis utilizar como ayuda para resolver ecuaciones de segundo grado, primer grado...
 Obviamente se utiliza como ayuda, para ver si habéis resuelto bien el problema. Huelga decir que no se puede utilizar en los exámenes.
También os representa gráficamente la expresión, os genera problemas de álgebra, etc.

Se llama MalMath.


jueves, 11 de febrero de 2016

DEBERES/DEURES (incluiremos los deberes que suba al blog en lo queresta de curso)


4ºA TASQUES PER AL DIMECRES 17 DE FEBRER
1) Fer el problema 12 del full de problemes de moviment uniformemente accelerat
2) Obtindre tota la informació possible de la següent gràfica s-t. La posició s'expressa en metres i el temps en segons:
Has de indicar: tipus de moviment, si la velocitat inicial és positiva o negativa, què le passa a la velocitat-pendent de la recta tangent quan avança el temps, en quina posició passa per l'origen, la posició d'eixida, quan s'atura, sentit del moviment):

3) Deixem caure un objecte que arriba al terra amb una velocitat de 40 km/h. Calcula l'altura des de la qual s'ha deixat caure, així com el temps que tarda en arribar al terra.

4ºB TAREAS PARA EL MARTES 16 DE FEBRERO
1) Hacer el problema 12 de la hoja de problemas de movimiento uniformemente acelerado.
2) Interpreta la misma gráfica que los de 4ºA. La posición se expresa en metros y el tiempo en segundos. Debes decir: tipo de movimiento, posición inicial, si la velocidad inicial es igual o distinta de cero, que le pasa a la pendiente de la recta tangente o velocidad cuando avanza el tiempo, cuando pasa por el origen, en que posición se detiene, cuando se detiene, sentido del movimiento, si la aceleración es positiva o negativa.
3) Dejamos caer un objeto que llega al suelo con una velocidad de 40 km/h. Calcula la altura desde la que se ha dejado caer, así como el tiempo que tarda en llegar al suelo.

DUDAS, DUBTES, ETC...

En los comentarios de esta entrada (o en cualquiera de las entradas) podéis plantearme dudas que os surjan de lo explicado en clase. Válido para todos los cursos.
Saludos y feliz estudio.

Por si a alguien le ha interesado la noticia de las ondas gravitacionales:
http://www.principiamarsupia.com/2016/02/11/como-explicarle-a-tu-abuela-las-ondas-gravitacionales/?src=tpu

martes, 9 de febrero de 2016

SOLUCIONS, CONCENTRACIONS

ACTIVITATS PER AL DIMARTS 16 DE FEBRER

1) Cerca informació per Internet i indica per a les següents solucions el solut i el dissolvent:

salfumant:
lleixiu:
acer:
llautó:
aire:
bronze:
alcohol de farmàcia:

2) Quin concepte s'utilitza per a conèixer la quantitat de solut que hi ha en una determinada quantitat de solució?
Escriu la fórmula del % en massa

3) Explica el significat de les següents dades de concentració:
Una solució d'aigua salada al 3% en massa de sal:
Una solució de sucre en aigua al 2% en massa de sucre: