jueves, 5 de noviembre de 2015

TEORIA CINETICOMOLECULAR (ANIMACIONS)
Estats de la matèria i teoria cineticomolecular:VÍDEO DE L'ESTAT LÍQUID (FET AMB EL PROGRAMA ALGODOO):

https://www.youtube.com/watch?v=XNzEvHVr-Jk


Animación del estado sólido
Animación del estado líquido
Animación estado gaseoso
Animación: la temperatura
Ley de Boyle
Ley de Charles y Gay-Lussac 1
Ley de Charles y Gay-Lussac 2
Evaporació i condensació


CURSO DE REPASO (MUY RECOMENDABLE PARA ESTUDIAR)
Proyecto Ulloa (estados de agregación)
CURSO NEWTONGRÁFIQUES DE CANVI D'ESTAT


Expansió i compressió  d'un gasForma del recipient i estats d'agregació

Evaporació vs ebullició
sábado, 31 de octubre de 2015

RESÚMENES EN VIDEO DE LA FORMULACIÓN


VERSIÓ ABREUJADA:
1) Elements: la principal idea és que hi ha elements formats per molècules, amb la qual cosa en la fórmula apareixen els subíndexs corresponents. El problema és que amb la nomenclatura tradicional (la més utilitzada per als elements) eixos subindexs no s'anomenen.
Exemple,  H₂   s'anomena hidrogen
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

2) COMPOSTOS BINARIS: Ací tens la versió més resumida que he pogut fer.
NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

3) IONS:
NOMENCLATURA IONES

4) HIDRÒXIDS
NOMENCLATURA HIDRÓXIDOS

4) ÀCIDS OXÀCIDS:

NOMENCLATURA ÁCIDOS OXOÁCIDOS 1
OXOÁCIDOS 2
OXOÁCIDOS 3

5) PER A LA RESTA DE COMPOSTOS NO HI HA VERSIÓ EN VÍDEO.

Oxoanions i oxisals
Nota: la part més difícil és anomenar una oxisal en la qual el catió pot tindre diferents estats d'oxidació i l'anió pot tindre diferents càrregues.
Per exemple, com anomenaríem el Co(MnO₄)₂?

a) Dissociem la sal. En principi no coneixem la càrrega del Co, ja que pot ser 2+ o 3+. El mateix passa amb el MnO₄, no sabem a priori la seua càrrega:


b) Suposem que és 3+. Si dividim la càrrega entre el nombre d'anions presents obtenim la càrrega dels mateixos. En aquest cas ens dona una càrrega fraccionaria, cosa no possible.
c) Per tant, la càrrega del Co és 2+. Si dividim la càrrega entre el nombre d'anions, obtenim la càrrega igual a 1-.
d) Finalment anomenem la sal: permanganat de cobalt (II)
VERSIÓ NO ABREUJADA:

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

ESTADOS DE OXIDACIÓN

NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS BINARIOS 1
TIPOS DE NOMENCLATURA UTILIZADA EN LOS COMPUESTOS BINARIOS
NOMENCLATURA SISTEMÁTICA (ÓXIDOS)


NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

NOMENCLATURA IONES

NOMENCLATURA HIDRÓXIDOS

NOMENCLATURA ÁCIDOS OXOÁCIDOS 1
OXOÁCIDOS 2
OXOÁCIDOS 3

martes, 27 de octubre de 2015

EJERCICIOS FORMULACIÓN

 4ºA Deures per al dilluns  9 novembre  4ºB deberes para el martes 10 de nov.
Escriu el nom sistemàtic i Stock/ Escribe el nombre sistemático y Stock
KCN
Be(CN)2
Fe(CN)3
HCN

NaOH
Ca(OH)2
Au(OH)3

Escriu la fórmula/Escribe la fórmula:

Cianur d'estronci/ cianuro de estroncio
Dihidròxid d'estany/ dihidróxido de estaño
Cianur de cobalt (III)/ cianuro de cobalto (III)
hidròxid de zinc/ hidróxido de zinc

Escriu la fórmula/ Escribe la fórmula
àcid sulfurós/ ácido sulfuroso
àcid hipotel·lurós /ácido hipoteluroso
àcid carbònic /ácido carbónico
àcid arsènic /ácido arsénico

Escriu el nom/Escribe el nombre:
HBrO
HNO2
H4SiO4
H2SeO4 
  martes, 13 de octubre de 2015

REACCIONES QUÍMICAS

Animación muy interesante en la que se explica con todo detalle en qué consiste una reacción química, qué es lo que se mantiene constante durante el proceso, y la razón de que sea necesario ajustar las reacciones químicas:

http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/fisicayquimi/reaccionesqu/ley_conservacion/ley_conservacion.html

viernes, 2 de octubre de 2015

CONVERSIÓ D'UNITATS


VÍDEO EXPLICATIVO:Símbol
Es llig
Exponent de la potència
G
giga
9
M
mega
6
k
kilo
3
h
hecto
2
da
deca
1
unitat

0
d
deci
-1
c
centi
-2
m
mil·li
-3
µ
micro
-6
n
nano
-9

Transforma les següents unitats amb ajuda de la taula de múltiples i submúltiples. S'ha d'entregar en un full  a part i s'ha de fer com l'exemple resolt:


Exemple resolt:                        
7 mm=           dam            
  
   mm           dam
    -3      -        1    =  -4

7 mm=     7·10ᐨ ⁴ dam  65 kg=                mg
456 µg=               cg
800 K=                mK
850 mg=             g
780 mL=              L
75 cm² =              m²  
m² =                  cm²
7 m³=                    cm³
43 mHz=                Hz
1 m=                       µm
78000 nm=                    m
1000 cL=                     L
2500 mL=                     L
4000 dm³ =                    m³ 
50 mg=                       kg
6 mg=                          hg
2 hm=                           km
12 µA=                       A
45 kW=                     W
345 kb=                      Gb
4 m³=                        cm³
3 m²=                         cm²   
3 mmol=                     mol
3 kcd=                        cd
200 nV=                     V
2 N=                           kN
200 cm³=                   dm³
3 kg =                         mg
2 cm=                         m
3 kg=                          g
  

martes, 29 de septiembre de 2015

TREBALL MONOGRÀFIC D'INVESTIGACIÓ

Les direccions recomanables per a fer la recerca d'informació són:

Seccions de ciència i tecnologia dels diaris:
El país
El mundo
Abc
Información
Levante
La razón

Páginas fiables:

astroseti

Páginas "fiables":
wikipedia
vikipèdia
Enciclopèdies virtuals (poseu la paraula enciclopèdia en el cercador de google)

També podeu utilitzar la versió acadèmica del cercador de google. Poseu google académico.

Recordeu que heu de obrir dos arxius d'office. Un arxiu serà la fitxa bibliogràfica, on heu de posar el número de la fitxa, la data, els assistents, i a continuació un llistat en el que posareu:

enllaç consultat:
resum en tres línies del contingut:

En l'altre arxiu copiareu i pegareu les informacions que siguen d'interés. Eixa serà la informació que utilitzareu en la segona avaluació per a la redacció del treball. És molt important que eixe arxiu no es perda.

Quan falten uns minuts enviareu a la següent direcció de correu, agustinsanchiz@iescarrus.com   l'arxiu de la fitxa blibiogràfica. El nom de l'arxiu serà fitxa 1 grup...jueves, 17 de septiembre de 2015

TAULA PERIÒDICA

Ací teniu els apunts:

Apuntes tabla versión castellano
NOTA: LOS APUNTES DE LA TABLA ESTÁN DESPUÉS DE LOS APUNTES DEL ÁTOMO.

Apunts taula versió valencià  (ELS APUNTS DE LA TAULA ESTAN DESPRÉS DELS APUNTS DE L'ÀTOM, nota, he posat tres versions de la taula, document amb el número 7, descarregueu la que més us agrade. També podeu utilitzar la de l'agenda).

Adaptación de la página fisquiweb (salvo las actividades).


Tabla periódica abreviada. Deberéis conocer la posición, nombre y símbolo de los siguientes elementos:
TAULA PERÒDICA ABREUJADA. Heu de conèixer la posició, nom i símbol dels elements següents:
També heu de conèixer el símbol i el nom dels següents elements:
También debéis conocer el nombre y símbolo de los siguientes elementos:
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Hg, Au, Pt, U, Pd.
Per aquests elements no és necessari conèixer la posició a la taula.
Para estos elementos no es necesario conocer la posición en la tabla.

sábado, 12 de septiembre de 2015

MÈTODE CIENTÍFIC

APUNTS MÈTODE CIENTÍFIC

MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD, MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD, ENLLAÇ QUÍMIC

APUNTS VALENCIÀ
Apunts enllaç químic:

Exercicis enllaç químic:

Forces intermoleculars:


Animació: Dissolució d'un compost covalent molecular
http://www.dlt.ncssm.edu/core/Chapter5-Moles-Molarity-Reaction_Types/Chapter5-Animations/Dissolving_Sugar_Non-electrolyte.html

Dissolució d'un compost iònic:

VÍDEO: Com representar de forma senzilla l'enllaç químic amb estructures de Lewis
VIDEO:   ENLLAÇ IÒNIC

VIDEO: ENLLAÇ COVALENT
APUNTES CASTELLANO

Nota: los apuntes han sido adaptados de la página fisquiweb.


 VIDEO EXPLICATIVO: CÓMO CALCULAR EL NÚMERO DE PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONES

jueves, 28 de mayo de 2015

CLASES DE REPASO PAU

Martes 2 de junio:

En el problema de cálculo de la fórmula del compuesto orgánico, nos ha faltado por resolver un apartado (no os lo he dictado).
- A partir de la fórmula molecular, C2H6O, indica dos posibles compuestos que correspondan a esa fórmula (isómeros) y nómbralos.

Problemas propuestos (falta por calcular los litros de aire en el problema de estequiometría):SOLUCIONES:Solución (falta nombrar la mayoría), recordad siempre la regla de Markovnikoff y la de Saytzev

Las clases de repaso para la PAU y para recuperación de la asignatura se imparten en el aula de primero de bachillerato, situada en la primera planta del pabellón de bachillerato, al final del pasillo, a la izquierda, junto al aula de desdoble (nos han "okupado" el aula habitual).

Al tratarse de clases de repaso la dinámica lectiva es la siguiente:
- El alumno/a debe haber repasado primero en casa los aspectos más importantes de la lección.
- Se trabajarán en clase problemas de selectividad y se resolverán las posibles dudas.

El jueves pasado, día 28, repasamos la reactividad orgánica, así como parte de la nomenclatura (es una pregunta segura). Para este fin de semana os propongo que os repaséis:
- Hoja de reacciones orgánicas (aprendedlas de memoria).
- Toda la nomenclatura orgánica.
- Toda la nomenclatura inorgánica.
- Problemas de isómeros.

En el siguiente enlace tenéis todos los problemas que han salido en los últimos quince años (son los mismos que subí en la entrada correspondiente, os los vuelvo a poner para que no perdáis tiempo buscando de nuevo). Tened en cuenta que están mezclados con los de estequiometría.
El lunes acabaremos el repaso de reacciones orgánicas, nomenclatura e isomería. Para el martes dejamos el repaso de estequiometría.https://www.dropbox.com/s/h96oirlo1j8o93f/3%29%20estequiometr%C3%ADa%202001-2005.pdf?dl=0


Y una pequeña reflexión. Estas semanas van a ser muy intensas, pero os aseguro que no es el fin del mundo. La vida sigue, y el selectivo lo recordaréis más adelante como una mera anécdota (lo sé porque he pasado por ello). No os bloqueéis pensando en las opciones futuras o en si la nota no os llega. Eso es futuro, ya vendrá, y el futuro es incierto, porque jamás se sabe lo que os puede deparar el mañana.

Mucho ánimo y mucha suerte.

sábado, 9 de mayo de 2015

POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS

Un pequeño repaso de lo que expliqué en clase. Para saber si una molécula es o no polar, los pasos a seguir son:
a) Escribo la estructura de Lewis.
b) Dibujo la molécula con la geometría adecuada.
c) Dibujo los momentos dipolares (vectores). Recuerda que siempre van del átomo menos electronegativo al más electronegativo (no olvides poner la cruz pequeña en el menos electronegativo, para indicar la carga positiva). Los pares solitarios también tienen un momento dipolar, siempre dirigido hacia el par de electrones, pues son una carga negativa. Los átomos más electronegativos son los que están situados más a la derecha en la tabla periódica.
d) Deduzco si la suma total de estos vectores es nula o no lo es.

Recordad que la suma de momentos dipolares es nula en las moléculas en las que no haya pares solitarios sobre el átomo central y en las que además todos los enlaces sean iguales. Ello se debe a que la simetría de la molécula hace que los vectores de los momentos dipolares al sumarse se anulen (CO2, CH4, BF3, etc.)

A continuación os pongo unos cuantos ejemplos del estudio de la polaridad de las moléculas:


Fijaos que en el H2Se hay cuatro momentos dipolares. Dos en la dirección H-Se y otros dos desde el Se a los pares electrónicos solitarios. La suma total vectorial no es cero.

Otro ejemplo sería el planteado en el examen de Junio del año 14:

Nota: en la solución de selectividad consideran que los enlaces C-H no son polares, debido a que C y H tienen prácticamente la misma electronegatividad. Ellos no dibujan los momentos (vectores) desde los átomos de H al átomo de C. Ambas soluciones serían correctas.
Fijaos que la suma vectorial solo es nula para los casos que os comenté. Moléculas sin pares solitarios en los que todos los enlaces con el átomo central sean iguales.

Más ejemplos:


Fijaos que en esta solución no han considerado el momento dipolar que va del N al par solitario (vector). Es decir, que en unas ocasiones lo consideran y en otras no, por lo que es algo secundario. Mi consejo es que los dibujéis (aunque no considero un error grave no dibujarlos).
martes, 5 de mayo de 2015

MODELO RPECV (REPULSIÓN PARES ELECTRÓNICOS CAPA VALENCIA)

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_en.html

                                                                                        Geometría
                                                                            molécula: donde dice triangular es plana trigonal      
ES IMPORTANTE QUE OS DEIS CUENTA, TAL Y COMO EXPLIQUÉ EN CLASE, QUE LA GEOMETRÍA DE LOS PARES ELECTRÓNICOS SOLO COINCIDE CON LA GEOMETRÍA DE LA MOLÉCULA CUANDO LA MOLÉCULA NO POSEE PARES ELECTRÓNICOS SOLITARIOS.
ASÍ PUES, EN EL CASO DE LA MOLÉCULA DE AMONÍACO O DE AGUA, LA GEOMETRÍA DE LOS PARES ELECTRÓNICOS ES TETRAÉDRICA, MIENTRAS QUE LA GEOMETRÍA DE LA MOLÉCULA ES PIRÁMIDE TRIGONAL Y ANGULAR, RESPECTIVAMENTE.

POLARIDAD DE LAS MOLÉCULASmartes, 28 de abril de 2015

FORCES EN EL MOVIMENT CIRCULAR I UNIFORME

DINÀMICA DEL MOVIMENT CIRCULAR

Com sabem, segons la Primera Llei de Newton en un moviment rectiline i uniforme no actua cap força resultant, de manera que la velocitat és constant en mòdul, direcció i sentit.

En el moviment circular i uniforme, el mòdul de la velocitat és constant, però la seua direcció canvia amb el temps. Existeix una força, anomenada força centrípeta, responsable del canvi de la direcció de la velocitat. 

Aquesta força la representarem pel símbol Fc, i és la responsable de l'existència de una acceleració, anomenada acceleració centrípeta, que és la que provoca el canvi en la direcció de la velocitat:

La relació matemàtica entre la força i l'acceleració centrípeta ve donada per la segona llei de Newton: 

Fc=m·ac

La direcció de la força centrípeta és el la del radi de la circumferència, i el seu sentit és cap al centre. 

La força centrípeta està present en moltes situacions de la nostra vida diària. Per exemple, quan anem asseguts en un vehicle que pren una corba el lateral del vehicle ens aplica una força centrípeta que fa que la nostra trajectòria siga circular. Nosaltres exercim una altra força (centrífuga) sobre el lateral del cotxe.

Així mateix aquesta força centrípeta impedeix que el cotxe seguisca en línia recta, ja que la força de fregament de les rodes amb el sòl origina un parell de forces, una de les quals és la força centrípeta, que provoca un canvi en l'adreça del vehicle. L'altra força, la centrífuga, és la que exerceixen les rodes sobre la carretera.

La força centrípeta en el cas del cotxe depèn entre altres coses del fregament, per açò en una carretera gelada l'efecte de la força centrípeta és menor. 

ANIMACIÓ: ACCELERACIÓ NORMAL O CENTRÍPETA


ANIMACIONS FORÇA CENTRÍPETA:

ANIMACIÓ 1
ANIMACIÓ 2
ANIMACIÓ 3


ACTIVITATS: explica utilitzant el concepte de força centrípeta el funcionament d'una llavadora quan connectem el centrifugat (Quin tipus de moviment té la roba, per què es mou així (quin tipus de força actua sobre ella), què li ocorre a l'aigua, en quina direcció ix l'aigua del tambor).

Dibuixa el parell acció-reacció i identifica les forces centrípeta i centrífuga en les situacions següents:
- El sistema Sol-Terra.
- Una mà fa girar amb un MCU una pedra utilitzant una corda.
- Un cotxe pren una corba.

miércoles, 11 de marzo de 2015

REACCIONES REDOX

CLASE LUNES 30, MARTES 31:
APUNTES EN PDF

Aplicaciones de la electrólisis:
- Obtención por reducción de determinados elementos a partir de la forma oxidada. Ejemplo: hidrógeno, metales alcalinos, etc.
- Recubrimiento metálico (dorado, plateado) de determinadas piezas por deposición de otro metal en su superficie. Para ello se usa una disolución del ión que queremos reducir (p. ej. Cu2+, Ag+, Au3+)
El esquema de la celda electrolítica sería similar al de los apuntes (en ellos el ejemplo es con el Cu2+). El ánodo sería un electrodo inerte en el que se oxidaría el agua y se liberaría oxígeno; el cátodo sería la pieza metálica a recubrir, sobre la que se depositaría el metal reducido (Cu, Ag, Au).
- Purificación de metales: para ello, a partir de una muestra impura, y regulando el voltaje de la fuente de alimentación, conseguimos que sólo se reduzca en el cátodo el metal que nos interesa.

APUNTES EN PDF (PARA AMPLIAR)
https://www.dropbox.com/s/v9k1m1odtka5qbo/05redox1.pdf?dl=0

RESUMEN EN PDF

EJERCICIOS SELECTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN DE OXIDANTE, REDUCTOR, OXIDACIÓN, REDUCCIÓN.

sábado, 10 de enero de 2015

TAREAS SEGUNDO DE BACHILLERATO

Con el fin de que resulte más fácil encontrar las tareas propuestas he considerado conveniente crear un apartado propio en el blog.

Miércoles 13 de mayo
Tenemos dos elementos X e Y de números atómicos Z=12, Z=9.
Escribe la configuración electrónica. Identifica el grupo, periodo, si son metal o no metal.
Identifica el tipo de enlace (iónico o covalente)
Explica con la configuración electrónica (notación orbital) cómo se formará el enlace.
Deduce la estequiometría del compuesto formado.
Indica dos propiedades del mismo.
¿Tendrá estructura cristalina?
Tenemos dos elementos A y B de números atómicos Z=9, Z=8.
Escribe la configuración electrónica. Identifica el grupo, periodo, si son metal o no metal.
Identifica el tipo de enlace (iónico o covalente)
Explica con la configuración electrónica externa (notación orbital) cómo se formará el enlace utilizando la Teoría del Enlace de Valencia.
Deduce la estequiometría del compuesto formado.
Indica dos propiedades del mismo.
¿Tendrá estructura cristalina?
Explica la geometría de los pares electrónicos y la geometría de la molécula a partir de la estructura de Lewis.
Indica el tipo de hibridación del átomo central.

Martes 12 mayo
Problemas de propiedades periódicas algo diferentes


Lunes 11 de mayo
Podéis repasar con los vídeos del banco de exámenes de la selectividad las pruebas de los años 13 y 14 referidas a la polaridad de las moléculas. El lunes comentaremos rápidamente alguna de ellas. En los vídeos está muy bien explicado, de forma similar a como lo hemos hecho en clase.
http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/examenes-resueltos/quimica/

Jueves 7 mayo

Miércoles 6 de mayo:
Dibuja, siguiendo los pasos explicados en clase, las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas.
H2Se, PCl3, H2CO, CH3Cl, N2, N2O, NO2+, NO3-

Jueves 30
(JUL13) QÜESTIÓ 1A
(S12) CUESTIÓN 1B


Exámenes resueltos:

http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/examenes-resueltos/quimica/
Martes 28
Jueves 23

Tareas propuestas para el martes 21:


Lunes 20:


Soluciones ejercicios lunes:
Jueves 16 abril
Soluciones a las no corregidas en clase:

e) Deshidratación del alcohol (se pierde el H del C con menos átomos de H, regla de Saytzev):

Importante aclaración:
Hay dos formas de calcular el potencial de las pilas. En ambos casos se parte de unos valores referidos siempre a reacciones de reducción, que son los únicos datos que aparecen en las tablas de valores experimentales, similares a la que os repartí en clase.
En el aula hemos trabajado la siguiente expresión para calcular el potencial total de una pila,  Eº= Eox + Ered, donde Eox es el potencial de la semirreacción de oxidación de la pila y Ered es el potencial de la semirreacción de reducción. Ered es el mismo valor que os dan en los datos (no hay que modificarlo), mientras que Eox, al ser el potencial de una reacción de oxidación es el valor al que tenemos que cambiarle el signo para poder ser utilizado, ya que el proceso que se da en la semirreacción de oxidación es el inverso del que nos proporciona el dato (recordad que el dato que nos dan para resolver el problema está referido siempre a la reducción, no a la oxidación) .
El potencial total, al ser una magnitud termodinámica, es igual a la suma de los potenciales de las reacciones parciales, de ahí que la expresión sea Eº= Eox + Ered ( a veces pongo Ered+Eox, pero obviamente es lo mismo, p.conmutativa).

Resumiendo, E total se calcula sumando al potencial de reducción el potencial de oxidación, pero cambiándole el signo al dato del potencial correspondiente al ánodo (oxidación).

En internet es posible que hayáis encontrado la otra forma que existe para calcular el potencial de la pila, que consiste en restarle al potencial de reducción del cátodo el potencial de reducción del ánodo. Realmente es lo mismo, ya que al restar el potencial de reducción del ánodo lo que estás haciendo es cambiarle el signo a dicho potencial, con lo cual lo transformas en un potencial de oxidación. Sin embargo, en clase opté por utilizar el primer método, en parte para no liaros y en parte porque me pareció un método más acorde con lo que habíamos estudiado en termodinámica con otras funciones como la entalpía o la energía libre de Gibbs totales, las cuales siempre las calculábamos como suma de las reacciones parciales.

Saludos y feliz final de fiestas. El martes volveremos a la realidad ;)ACTIVIDADES DE REPASO:
Voy a ir proponiendo una serie de actividades con las correspondientes soluciones. Se aprende a resolver problemas resolviendo problemas. La inspiración puede ayudar, pero no sustituir al trabajo diario.
Viernes 10 de abril

Nota, hay un error (sin importancia), para poder despreciar ha de ser Ka/c<10ᐨ⁴ 

Jueves 9 de abril

Nota, hay un error (sin importancia), para poder despreciar ha de ser Ka/c<10ᐨ⁴ 

Miércoles 8 de abrilMartes 7 de abrilLunes de Pascua:Nota, hay un error (sin importancia), para poder despreciar ha de ser Ka/c<10ᐨ⁴ 
Domingo de Pascua

Actividades propuestas para sábado de Pascua:


Actividades propuestas para viernes santo:
Actividades propuestas para el jueves 2
Actividades propuestas para el miércoles 1

Actividades propuestas para el martes 31 (obviamente se aconseja no mirar la solución salvo que sea absolutamente, repito, absolutamente imposible resolver el problema).


Actividades para el lunes 30

Acabar apartado b (JUL14 ) OPCIÓ A QÜESTIÓ 3
(J14) OPCIÓ A QÜESTIÓ 3
(Julio13) Opción A. QÜESTIÓ 3
(S11) Opción A. CUESTIÓN 2.
(J10) Opción A CUESTIÓN 2.

Jueves 26

Nota, la plata actúa como cátodo.

lugar, así como la reacción global. Explica qué significan las líneas verticales.


Martes 24 de marzo
Terminaremos la actividad Julio 13 opción B problema 2, y repasaremos todos los problemas con los ajustes de ecuaciones propuestos para el lunes.
Solucionario tareas lunes, martes

Lunes 23 de marzo

Las actividades que exigiré son:

Ajustar las cinco reacciones redox presentes en los problemas siguientes
Julio 13 opción B problema 2
J 12 opción b problema 2
s11 opción b problema 1
J10 problema 1
s09 bloque 2 problema 2a

Los enunciados están aquí:   https://www.dropbox.com/s/l0n10ct11sa7ihf/REDOX.pdf?dl=0

NOTA IMPORTANTE: Ajuste de reacciones redox:
En los últimos 15 años siempre ha salido un ajuste redox, por ello, ante la premura de tiempo os aconsejo que os centréis en estos problemas. Aquí tenéis el listado en donde hay algún ajuste de reacción:


Están aquí los enunciados:
Para practicar más:


SOLUCIONARIO

Miércoles 18

SOLUCIONARIO1) El cloro gaseoso reacciona con el sodio dando cloruro de sodio.
Escribe la reacción global.
Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción. Identifica la especie que gana electrones y la que los pierde.

2) Si introducimos Zn en una disolución de sulfúrico, observamos que la barra metálica va disgregádose,  mientras que se liberan burbujas.
Escribe la reacción global que se ha producido.
¿Dónde está el cinc? ¿Qué son las burbujas liberadas?
Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción. Identifica la especie que gana electrones y la que los pierde.

3) Vuelve a escribir las reacciones globales y calcula los estados de oxidación de cada una de las especies. ¿A qué conclusión podemos llegar?

Ejercicios de solubilidad:
4) La solubilidad del yoduro de plomo (II) en agua pura, a 25ºC, es de 0,7 g/L.
Determina: el valor de la constante del producto de solubilidad.
Si precipitará esta sal si se añaden 2 g de yoduro de sodio a 100 mL de una disolución 0,012M de nitrato de plomo (II).
Datos necesarios: masas molares (buscar en la tabla periódica)
Soluciones:
Kps= 1,4 · 10-8
Q=2,1·10-4 mayor de Kps, precipita.

5) Nueva versión: el anterior estaba mal enunciado

a) A 100 mL de una disolución que contiene 0,194 g de cromato de potasio se añade otra que contiene iones plata. Indica:
Reacciones que se producen.
Concentración de iones plata necesaria para que observemos la formación de precipitado.
b) Si los iones de plata proceden de la adición de nitrato de plata, ¿cuántos gramos del mismo serán necesarios para producir la precipitación del cromato de plata?
Dato: kps(Ag2CrO4)= 1,9 · 10-12
Masas molares: tabla periódica.

Soluciones: [Ag+]= 1,38 · 10-5 M
masa de AgNO3   2.34 · 10-4 g
Solución:
Jueves 12

Miércoles 11

Acabar apartado b


Martes 10 
Tareas hechas en clase

Os incluyo la resolución del tercer apartado, que quedó algo confuso
Acabad éste, empezado en clase:Lues 9 de marzo
Escribe los equilibrios de solubilidad, la expresión de la constante de solubilidad y su relación con la solubilidad para los siguientes compuestos:
Sulfato de bario, carbonato de plata, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, fosfato de plata, fosfato de calcio.
Problema 4B bloque 4 septiembre 2007

Ejemplo:


JUEVES 5 de marzo

LUNES 2 DE MARZO


miércoles 18 febrero
LUNES 16 DE FEBRERO:
Repasaremos problemas del equilibrio químico para el examen. Los propuestos son:
10) Junio 2010 prob.4
11) Problema 4B.
12) Problema 4B.
13) Problema 4A.

Jueves 12 de febrero

JUEVES 5 DE FEBRERO
Cálculos de pH en ácidos y bases fuertes:
a) Calcula el pH de una disolución de ácido clorhídrico 0,015M. Calcula el nuevo pH tras diluir la disolución 20 veces.
b) Idem para una disolución de hidróxido de bario 0,02 M
c) Calcula las concentraciones de oxonio e hidróxido en disoluciones de pH=4,78; 12,41.

Soluciones:
a) Se plantea la reacción de disociación del ácido. La concentración de oxonio coincide con la concentración inicial del ácido, ya que está completamente disociado. Luego pH=-logc, siendo c la concentración del ácido (0,015M).


Si diluimos 20 veces el pH variará, ya que la concentración de ácido disminuye por la dilución. Si se mantiene constante el número de moles de ácido en ambas disoluciones, C1V1=C2V2, o sea:
0,015V1=C2·20V1  (ya que V2=20V1). C2=0,015/20 = 7,5 10-4 M. pH=-log(7,5·10-4)=3,12
b)

Si diluimos 20 veces el pH variará, ya que la concentración de base disminuye por la dilución. Si se mantiene constante el número de moles de base en ambas disoluciones, C1V1=C2V2, o sea:
0,02V1=C2·20V1  (ya que V2=20V1). C2=0,02/20 = 0,001 M.
[OH-]=2·0,001=0,002
[OH-]·[H3O+]=10-14

De ahí se despeja la concentración de oxonio, y se calcula el pH con el logaritmo cambiado de signo.
pH=11,3

c)
MARTES 3 DE FEBRERO
Actividades elementales sobre cálculo de pH
Nota: en el,8 y 9 calcula el pH


LUNES 2 DE FEBRERO
Los siguientes ejercicios son para practicar todos los conceptos explicados en la clase del miércoles pasado. De cada ejercicio he resuelto uno de los apartados para que recordéis (pues se explicó en clase) cómo se hace:

4) Justifica, utilizando la definición de Brönsted-Lowry,  escribiendo la reacción con el agua:
a) El carácter ácido del ión oxonio; del ácido selenioso.

b) El carácter básico del anión sulfato; del anión hidrogenosulfito.

5) Indica:
a) Las bases conjugadas de las siguientes especies:
ácido bromhídrico, ácido sulfhídrico, hidrogenosulfato.

b) Los ácidos conjugados de las bases: ión hidrogenocarbonato, ión hidróxido, ión carbonato.

6) Escribe la fórmula y completa las reacciones siguientes:
a) amonio + agua         +

b) amonio + hidróxido         +
c) agua + agua                   +
d) oxonio + hidrogenosulfuro                   +
e) fluoruro + ácido clorhídrico                   +
f) agua + bromuro de hidrógeno                   +

7) Identifica el carácter ácido o básico de cada una de las especies químicas en su reacción con el agua. Escribe las reacciones:
a) ión acetato.

b) ión bromuro
c) ácido cianhídrico.

d) ión dihidrogenoarseniato.

Soluciones: errata en el 4b, el ácido selénico es un ácido

MIÉRCOLES 28 DE ENERO:
Soluciones de las tareas dictadas en clase el lunesTAREAS PARA EL EXAMEN DE CINÉTICA Y FORMULACIÓN ORGÁNICA:
Cuentan el 10% de la nota. El 90% restante será el examen.
Las tareas de cinética son las actividades 1,3, 4,5, 6 de la hoja de problemas de selectividad:
https://www.dropbox.com/s/z8scxnzr256ebds/EJERCICIOS%20SELECTIVIDAD%202001-1014%20CIN%C3%89TICA.pdf?dl=0
Hoja de orgánica (se activará a lo largo del fin de semana)
https://www.dropbox.com/s/9i3k67r8vwba070/org%C3%A1nica.pdf?dl=0
Nota importante: en el examen entran este tipo de cuestiones ASÍ COMO TODAS LAS ESTUDIADAS EN CLASE (obvio).
Fechas propuestas para el examen:  lunes día 2 de febrero o martes día 10 de febrero. Son los únicos días libres que tenéis en el calendario.
Fecha tope para presentar las tareas: jueves 29 de enero (si el examen es el 2), lunes 9 de febrero (si el examen es el 10).

El examen de equilibrio y ácido base se propone  para el día lunes 23 de febrero (el único que queda libre también).
A lo largo de la semana que viene un representante de la clase me confirmará las fechas (una vez las hayáis consensuado).

 LUNES 26 DE ENERO DE 2015
Usando Le Chatelier y Q, cuestiones sobre equilibrio químico de selectividad:
6 (falta explicarla con Q), 7, 8 apartado b.

LUNES 12 DE ENERO 2015:

- Estudiar los apuntes de equilibrio químico repartidos en clase y contestar a las siguientes cuestiones:
CUESTIONES PARA LOS APUNTES 1:

1) Escribe la reacción de combustión del carbono con oxígeno atmosférico en un recipiente abierto para dar dióxido de carbono. ¿Qué tipo de reacción crees que será, reversible o irreversible? ¿Por qué?
2) Razona V o F:

  • Cuando se alcanza el equilibrio químico la reacción se detiene, ya que no cambian las concentraciones de reactivos y productos.
  • En un sistema en equilibrio las concentraciones de los reactivos y productos no tienen por qué ser iguales. 
  • En una reacción reversible que ha alcanzado el equilibrio la velocidad de la reacción directa siempre es mayor que la de la reacción inversa.
  • Dada una reacción química reversible, la situación de equilibrio químico puede alcanzarse incluso cuando en la situación inicial no hay reactivos.
SOLUCIONES:
1) Lo más probable es que la reacción sea irreversible, ya que al estar el recipiente abierto el dióxido de carbono escapa a la atmósfera, con lo cual la reacción transcurre hasta que se quema todo el C.

2)- Falso, la reacción no se detiene, lo que ocurre es que la reacción directa e inversa se producen con la misma velocidad.
- Verdadero, los valores de las concentraciones dependerán del valor de la constante de equilibrio, del tipo de reacción, de las condiciones iniciales, etc. No tienen por qué ser iguales.
- Falso, las velocidades son iguales.
- Verdadero. En ese caso la reacción inversa se daría con mayor velocidad que la directa hasta que se alcanzase el equilibrio.VISIONA LAS SIGUIENTES ANIMACIONES: