domingo, 3 de diciembre de 2017

DINÀMICA

APUNTS TEORIA: 
APUNTS I: FORCES I DEFORMACIONS

ENCASTELLÀ:
https://www.dropbox.com/s/rphyfalw6gflkwx/DIN%C3%81MICA.%20LEY%20DE%20HOOKE%20cast.pdf?dl=0

APUNTS II (en valencià i castellà):
PRIMERA LLEI

LES FORCES DE FREGAMENT
Les forces de fregament són un tipus de forces de contacte que apareixen quan un cos es mou o intenta moure's sobre un altre cos.
El fregament apareix perquè es produeixen forces d'atracció entre les partícules
de les superfícies que estan en contacte.
La força de fregament és paral·lela a la superfície de contacte i de sentit contrari al moviment
Les forces de fricció poden ser de dos tipus:
- Estàtiques: Apareixen quan apliquem una força que resulta insuficient per a
moure un cos. El valor de la força de fregament estàtica coincideix amb el valor
de la força aplicada, de manera que la força resultant és zero, i per tant no hi ha
moviment. La força de fregament estàtica és per tant variable, de manera que
augmenten conforme augmenta la força aplicada, fins a arribar a un valor límit.
El moviment es produirà quan la força aplicada sobrepasse aqueix valor límit

- Dinàmiques: Actuen sobre els cossos en moviment i a diferència de les forces
de fregament estàtiques, tenen un valor constant. Nosaltres estudiarem dues
situacions:
a) Aquelles en què la força de fregament dinàmica coincideix amb la força
motriu. El moviment serà uniforme, doncs no hi haurà acceleració (Fresultant=0).
b) Aquelles en la qual la força de fregament dinàmica és major o menor que la
força motriu. El moviment serà accelerat, si F>Ff, i serà un moviment en el qual
la velocitat baixe, quan Ff>F, fins a què l'objecte s'ature.
 
APUNTS: SEGONA LLEI  (valencià i castellà).
APUNTS: TERCERA LLEI
 

jueves, 30 de noviembre de 2017

ACTIVITATS DE MÉS NIVELL PER A 4t DE ESO

Com us vaig comentar, de forma periòdica pujaré unes activitats de nivell de Batxillerat que em podreu entregar de forma voluntària.

1) Les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat són:
 
En classe hem utilitzat altra equació més:


Aquesta tercera equació es pot deduir matemàticament a partir de les dues primeres.
Es demana que deduïu la tercera equació a partir de les dues primeres.

2) Un motorista ix de l'origen amb una velocitat inicial de 36 km/h i després de 100 m porta una velocitat de 30 m/s.
Després de mig minut de començat el moviment es produeix una explosió en l'origen.
Calcula la posició en la qual el motorista escoltarà l'explosió.
Dades: velocitat del so en l'aire 340 m/s.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

TREBALL PER A PUJAR NOTA 4t ESO


La data per a entregar les activitats és el dilluns 20 de novembre.
Entregar les activitats 8, 9  i 12 del full de problemes de MRUA.
Fer les següents activitats:
- Llancem verticalment un objecte amb una velocitat de 138 km/h. Calcula:
a) Temps i velocitat d'arribada al terra.
b) Altura màxima i temps en arribar a eixa altura.
c) Gràfiques s-t i v-t del moviment (aproximades).

- Deixem caure lliurement un objecte que arriba al terra amb una velocitat de 40 km/h. Calcula l'altura des de la que cau i el temps en arribar al terra.
Gràfiques s-t i v-t del moviment (aproximades).


- Dibuixa de forma aproximada les gràfiques s-t i v-t:
Un mòbil està situat a l'esquerra de l'origen, té una velocitat inicial positiva i una acceleració positiva.
Un mòbil es troba en l'origen. La velocitat inicial és zero. Acceleració positiva.


- Interpreta la següent gràfica s-t.
s

  Nota: la línia blava indica el pendent de la recta tangent a la corba en l'instant inicial.


Dibuixa la gràfica v-t aproximada