miércoles, 4 de octubre de 2017

APUNTS DE PRIMER DE BATXILLERAT MOIXENT

APUNTS TEMA 1:

Els teniu en el següent enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/u1nly0ey6gz61em/AACQVD_T_EoDRXjuUSwadwc4a?dl=0

Esquema del concepte de massa atòmica, relativa, unitat fórmula, etc:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJbzJyMlFlMHhhaWM/view?usp=sharing

Esquema resum: diferents formes d'expressar la concentració:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJbDFUMmk5SllEZjA/view?usp=sharingQUÍMICA DE SEGON DE BATXILLERAT MOIXENT


 TEMA 1: REPÀS DE CONCEPTES DE QUÍMICA

En la següent carpeta aniré posant els diferents materials que utilitzarem per al primer tema. També hi ha una taula periòdica que podeu utilitzar en tots els càlculs amb masses atòmiques:

CARPETA AMB APUNTS


TEMA 2: CINÈTICA QUÍMICA

CARPETA AMB APUNTS

lunes, 18 de septiembre de 2017

DEURES FÍSICA SEGON DE BATXILLERAT

Per al dilluns 23:
Nota: la clau per a resoldre les qüestions és que (està als apunts):

REPASSEU PER A L'EXAMEN DEL DIMECRES!!!
Per al divendres 20:
De les activitats finals del tema de les ones, document 10, feu la cinc i la sis.

Per al dimecres 18:
De les activitats finals del tema de les ones, document 10,  feu la tres i la quatre.

Per al dimarts 17:
De les activitats finals del tema de les ones, document 10,  feu les dues primeres:

https://drive.google.com/drive/folders/0ByLPrF4QSohJdERBYk50MXNCSTQ


Per al dilluns 16:
Es recomana repassar per a la preparació del primer examen. Intenta fer les activitats que resten dels fulls d'activitats d'ones i del MHS. Recorda que totes les solucions les podes consultar a bertoblog.
Per al dimecres 11:
Pista: no demanen l'equació de l'ona resultant. El problema es pot resoldre si recordes les condicions en les quals la amplitud és màxima, es a dir, quan hi ha interferència constructiva. ∆x=n𝜆
Si demanen la freqüència mínima, això suposa que n=1.


Per al dimarts 10:


Consideracions per a resoldre el problema. La diferència de fase és el que nosaltres hem estudiat com a desfase ∆𝞅.
Per tant teniu tota la informació per a escriure les dues equacions d'ona i sumar-les tal i com vam fer a classe (teniu l'amplitud, la freqüència, la velocitat de propagació...).
Recordeu que el resultat final correspon a l'equació:  
Cal per tant substituir els valors que coneixem.
L'apartat b ja no és un problema d'interferència perquè diu que només considerem una ona.


Per al divendres 6:
Imprimiu el full de teoria:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByLPrF4QSohJdERBYk50MXNCSTQ
Repasseu els conceptes (principi Huygens, difracció, interferència).

Problemes:
Un mur de 60 cm té un espessor de semiabsorció de 80 cm. Si al mur arriba una ona de 5W/m2:
a) Intensitat que ix per l'altre extrem del mur.
b) Espessor qua hauria de tindre el mur perquè la intensitat es reduïsca en un 80%?

Problema 


Per al dimecres 4:

A 50 m de distància d'una antena es mesura una intensitat de 5 ·10 ᐨ² W/m². La antena emet una radiació de 900 MHz.
a) Calcula la longitud d'ona de la radiació.
b) Determina a quina distància ens haurem de situar per a rebre el doble d'intensitat que a 50 m d'aquesta.
c) Quina intensitat mesurarem si ens situem a 1 km de distància?Per al dimarts 3 d'octubre:
Lectura comprensiva dels apunts que donarem dimarts:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJYVBJNzJvcmpJZ1k/view?usp=sharing
Problema:

Per al dilluns 2 d'octubre:
Comentaris per a fer el problema: com vam explicar a classe "dues compression succesives" significa dos punts que oscil·len de la mateixa forma; allò vol dir que la distància entre eixos dos punts és igual a la longitud d'ona. Quan et pregunten la distància entre dues compressions, et demanen la longitud d'ona.
Per a l'apartat b) recorda que:
Has de calcular l'expressió de la velocitat d'oscil·lació fent la derivada.
Perquè la velocitat siga màxima el cosinus ha de ser igual a +1 o -1.  A partir d'eixa condició es determina el temps.

Segona activitat:

Determina tots els paràmetres que caracterizen l'ona.
Calcula el desfase entre dos punts separats una distància ∆x igual a:
a) 4 m.  b) 6 m.  c) 5,6 m    
 Indica si algun del casos anteriors correspon a punts que oscil·len en fase o en oposició de fase.

Per al divendres 29:
Us he posat la solució de l'activitat de l'anterior dia perquè vaig veure que hi havia dubtes. Mireu baix.
Feu la següent activitat per a practicar amb l'expressió de l'equació d'ones.
Recomanació important: Fixa't que no han expressat l'equació en el SI. Recorda:  1 µm = 0,000 001 m = 1 × 10-6 m


Ací teniu l'enllaç per a practicar amb l'animació:

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html
Es recomana en opcions: no end, i damping a zero (amortiguació zero).Per al dimecres:
Fer un quadre resum amb tots els paràmetres que descriuen una ona harmònica. Fixa't en l'exemple:

Paràmetre     Símbol          Unitat             Significat
Període            T                    s                  Temps en el qual un punt del medi (en cas d'una ona
                                                                  mecànica) fa una oscil·lació  completa. O bé, tems en
                                                                  el qual l'ona recorre una distància igual a la longitud d'ona.

Activitat:    Recorda que totes les solucions les pots trobar a bertoblog       
                                                               


Per al dimarts 26:


Per al dilluns 25 es proposa la següent activitat:
- Explicar breument dos exemples famosos en els quals l'efecte de la ressonància en un MHS es va posar de manifest. Definir ressonància.
Per al dimarts 19 es proposa practicar amb les fórmules alternatives per al MHS:

Repetir la mateixa activitat corregida a classe, però utilitzant l'equació de la posició en funció del cosinus, i per posterior derivació la de la velocitat:Ha de donar el mateix resultat que a classe. La fase inicial serà diferent.


Altre:
La velocitat d'una massa puntual que es mou amb un moviment harmònic simple ve donada, en unitats del SI, per l'expressió:Calcula el període, l'amplitud i la fase inicial del moviment en unitats SI.
Calcula la velocitat i l'acceleració a l'instant t=2s, i interpreta el signe del resultat.

De nou, heu d'utilitzar la fórmula alternativa per a l'equació de la velocitat, obtinguda a partir de la derivació de la fórmula de la posició.


Perquè la fórmula anterior es puga comparar amb la fórmula general has de multiplicar el 𝛑 pel parèntesi.

domingo, 17 de septiembre de 2017

DEURES QUÍMICA SEGON DE BATXILLERAT


Solució al problema plantejat:

Nota: en la pestanya de formulació he posat activitats de reforç com em vau demanar en l'última classe.
Deure dijous 19:

Deures dimarts 17:
Cinètica química

Deures propera setmana: com ja s'aproxima la prova (divendres 20 octubre) us recomane anar fent activitats d'estequiometria del full de problemes, així com repassar la formulació. Recorda que les solucions estan a bertoblog. 
Per a qualsevol dubte podeu enviar comentaris al blog.
Sort!!!

He posat la solució dels deures del divendres.
Deures per al dimarts 10 octubre:
(J15) opció B problema 2
(J13) Opción B. PROBLEMA 1

Deures divendres 6 octubre, del full de problemes d'estequiometria:


Solució:Deures dijous:

Deures per a dimarts 3:
Del full de problemes d'estequiometria: (J01) Bloque A problema 1 apartat a)
Segon full de:
https://www.dropbox.com/s/pbedzuhmnzk32l5/activitats%20formulaci%C3%B3%20pujar%20nota.pdf?dl=0DEURES PER AL DILLUNS:
Primer full de les següents activitats:
https://www.dropbox.com/s/pbedzuhmnzk32l5/activitats%20formulaci%C3%B3%20pujar%20nota.pdf?dl=0


DEURES PER AL DIJOUS 28:
Repàs de formulació:

Anomena: H₂SO₄      H₂SO₂        NH₄ᐩ     Ba(CN)₂     Se²ᐨ       SrO₂        HNO₃

  Au(OH)₃        HNO₂        H₃PO₄         Liᐩ        Sn⁴ᐩ.  

ió antimonur              ió calci            ió  or (I)           ió oxoni         cianur de potassi
hidròxid de manganés (III)         tel·lurur de d'alumini

DEURES PER AL DIMARTS 26:
NOTA: hi ha una dada innecessària

VISIONAR:
NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

Anomena/formula: antimonur de cobalt (III),  Li₂O₂,   arsenur d'estany (IV), BiI₅,   sulfur d'hidrogen, àcid tel·lurhídric, GeO,  heptaòxid de dicrom, PtO₂, fosfà, hidrur de bari.


PER AL DILLUNS 25 DE SETEMBRE S'HAN DE FER LES SEGÜENTS ACTIVITATS:
- Omplir la taula buida
blogger-image-2006846405.jpg

amb els símbols i els estats d'oxidació. La trobareu a l'enllaç:
https://materialesfq.blogspot.com.es/search/label/FORMULACIÓ
Copiar també els estats que es troben a la part inferior.
Aprendre la taula i els estats.

Fer el problema de càlcul de fórmules. Recorda que la composició centesimal és percentatge de cada element present al compost:

Per al divendres 22 setembre, es proposen les següents activitats:
Acabar l'activitat començada a classe

I els problemes:


Resultat: CH₂  és la fórmula empírica
C₃H₆ és la fórmula molecular.