miércoles, 31 de octubre de 2018- En el mes de gener de 2020 es farà un primer examen amb els continguts de química:
TEMA 1 (Conceptes generals de química, dissolucions, etc.)
TEMA 2 FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA,  ESTEQUIOMETRIA
TEMA 3: NOMENCLATURA ORGÀNICA
TEMA 4: TERMODINÀMICA


- A finals d'abril o principis de maig es farà un segon examen amb els continguts de física:
TEMA 5: DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT.
TEMA 6: ESTUDIS DELS DIFERENTS MOVIMENTS.
TEMA 7: DINÀMICA.

Els apunts per a repassar els podeu trobar en:
https://materialesfq.blogspot.com/search/label/FÍSICA%20I%20QUÍMICA%20PRIMER%20BAT%2019%2F20


Amb la suficient antelació es publicarà la data i hora de l'examen.

martes, 11 de septiembre de 2018

ONES I VIBRACIONS


Animacions:
https://www.youtube.com/watch?v=Cw9eFeVY74I

Curs de Física: animació per a entendre el concepte de fase inicial

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/oscilaciones/mas/mas.html


Animació per a entendre els paràmetres que descriuen la propagació d'una ona:

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html


ONA SONORA:


ONES SUPERFÍCIE AIGUA:ONA ELECTROMAGNÈTICA (REPRESENTACIÓ SIMPLIFICADA):
ONA TRANSVERSAL:


ONA LONGITUDINAL:


APUNTS DE FÍSICA I QUÍMICA DE PRIMER DE BATXILLERAT

APUNTS TEMA 1:
Nota: els documents 14 i 17 no entren a examen i no s'explicaran.
Els fulls que més treballarem a classe seran els de problemes: fulls 3, 8, 12 i 16.
Enllaç de la carpeta d'apunts:
https://www.dropbox.com/sh/u1nly0ey6gz61em/AACQVD_T_EoDRXjuUSwadwc4a?dl=0


A continuació teniu dos esquemes molt importants que aclareixen els apunts:
Esquema del concepte de massa atòmica, relativa, unitat fórmula, etc.:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJbzJyMlFlMHhhaWM/view?usp=sharing

Esquema resum: diferents formes d'expressar la concentració:
https://drive.google.com/file/d/0ByLPrF4QSohJbDFUMmk5SllEZjA/view?usp=sharing


APUNTS TEMA 2: FORMULACIÓ.
TABLA DE ESTADOS DE OXIDACIÓN
Apunts binaris
Apunts peròxids, hidròxids i àcids oxoàcids
Oxoanions i oxisals
RESÚMENES EN VIDEO DE LA FORMULACIÓN 

RECOPILACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMULACIÓ:

Activitats binaris:

Solucionari binaris:


EXERCICIS AMB SOLUCIONS

APUNTS TEMA 2: ESTEQUIOMETRIA.
ESTEQUIOMETRIA


APUNTS TEMA 3: FORMULACIÓ ORGÀNICA

APUNTS

SOLUCIONARI FULL 4 APUNTS ORGÀNICA

RESUM PRINCIPALS FUNCIONS ORGÀNIQUES:
https://drive.google.com/open?id=1Lq84DmL8UPCWSNTEPeXaSUeTnpM9EznV

ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC:
https://drive.google.com/file/d/1HOggkowYhA5MmTdn361NIlAJHk57L1gm/view?usp=sharing

SOLUCIONARI ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC 


ACTIVITATS DE REPÀS ORGÀNICA


TEMA 4: LA TERMODINÀMICA

"La termodinàmica és un assumpte còmic. La primera vegada que l'estudies, no l'entens de cap manera. La segona vegada que l'estudies, penses que l'entens, menys un o dos xicotets punts. La tercera vegada que l'estudies, saps que no l'entens, però ja estàs tan acostumat que no et molesta més."
Arnold Sommerfeld (5 de diciembre de 1868 – 26 de abril de 1951), físic alemany.

APUNTS TERMODINÀMICA
Exemple de que el treball no és una funció d'estat, ja que el seu valor depén del camí utilitzat per a passar de l'estat inicial a l'estat final:


TEMA 5: DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT

CARPETA D'APUNTS

VIDEOS:
Vector velocitat instantània i acceleració instantània

Components cartesians i components intrínsecs del vector acceleració

Descripció escalar i descripció vectorial del moviment

TEMA 6: ESTUDI DE DIFERENTS MOVIMENTS

CARPETA D'APUNTS (s'incorporaran de forma progressiva)


TEMA 7: DINÀMICA

CARPETA D'APUNTS (Només falta incloure un document sobre la quantitat de moviment).

Animacions:
Primera llei
Inèrcia
MRU espai
Segona llei: força i acceleració 1
Segona llei:  massa i acceleració 2

Pla inclinat (geogebra)

Col·lisions
http://www.educaplus.org/game/choque-elastico
http://www.educaplus.org/game/choque-inelastico

Màquina d'Atwood:
http://www.educaplus.org/game/dinamica-de-la-polea

En general:
http://www.educaplus.org/games/fisica

APUNTS DE SEGON DE BATXILLERAT QUÍMICA 19/20

 EXÀMENS RESOLTS EN VIDEO:

http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es/examenes-resueltos/quimica/TEMA 1: REPÀS DE CONCEPTES DE QUÍMICA

En la següent carpeta aniré posant els diferents materials que utilitzarem per al primer tema. També hi ha una taula periòdica que podeu utilitzar en tots els càlculs amb masses atòmiques.
Com podeu comprovar molts dels apunts són idèntics als dels dos primers temes de l'any passat, concretament els documents 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 i 14.
El desenvolupament del tema serà:
Repàs molt (però molt) ràpid dels conceptes generals de química, fulls 1, 2, 3, 6 i 14.
Fer algunes activitats del full 4.
Repàs del concepte de dissolució i de formes d'expressar la concentració. Fulls 11 i 13.
Part més important del tema:
Repàs d'estequiometria: full 12.
Realització d'activitats de selectivitat d'estequiometria: full 7
Repàs de formulació inorgànica: full 8, 9 i 10 i repàs que farem a classe.

CARPETA AMB APUNTSTEMA 2: CINÈTICA QUÍMICA

En la següent carpeta estan els diferents materials que utilitzarem per al segon tema.
El document amb els problemes inclou els del tema 2 i el tema 3.
Nota: he modificat el document amb els problemes perquè faltaven problemes importants. Les modificacions són tres pàgines més d'activitats.

CARPETA AMB APUNTS


TEMA 3: EQUILIBRI QUÍMIC

CARPETA AMB APUNTS

ANIMACIÓ PER A ENTENDRE ELS CONCEPTES DE PRESSIÓ PARCIAL, VOLUM PARCIAL D'UN GAS EN UNA MESCLA


TEMA 6: QUÍMICA DEL CARBONI. REPÀS DE FORMULACIÓ ORGÀNICA

APUNTS

SOLUCIONARI FULL 4 PROBLEMES ORGÀNICA

RESUM PRINCIPALS FUNCIONS ORGÀNIQUES:

ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC

SOLUCIONARI ACTIVITATS ORGÀNICA NIVELL BÀSIC

ACTIVITATS DE REPÀS

ACTIVITATS ORGÀNICA SELECTIVITAT/MÉS D'UNA FUNCIÓ


TEMA 4: EQUILIBRI ÀCID-BASE:
CARPETA D'APUNTS
PROBLEMES ÀCID BASE 17 16 15
PROBLEMES ÀCID BASE 2
PROBLEMES ÀCID BASE 3
ACTIVITAT PRÀCTICA: GRAU D'ACIDESA DEL VINAGRE

LA QUÍMICA I L'ANGLÉS: vídeos sobre els conceptes estudiats a classe
Weak acids and strong acids

ANIMACIONS ÀCID BASE:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
https://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale
https://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale-basics

TEMA 5 : EQUILIBRI REDOX

CARPETA D'APUNTS I PROBLEMES DE SELECTIVITAT

TEMA 6: QUÍMICA DEL CARBONI. REACCIONS ORGÀNIQUES

CARPETA D'APUNTS I PROBLEMES DE SELECTIVITATTEMA 7: ÀTOM I SISTEMA PERIÒDIC

IMPORTANT:
PLANIFICACIÓ DE L’ESTUDI DEL TEMA ÀTOMS I SISTEMA PERIÒDIC
 1. Estudiar els apunts corresponents als documents 1, 2, 3, 4 i fer el treball inclòs en el document 6. Serà obligatori entregar aquest treball i la seua qualificació entrarà dins del 10% de la nota final, nota que com sabeu inclou actitud, deures, treballs realitzats. Els continguts d’aquests apunts no entraran a examen. 
 2. Estudiar el document 7. La part més important comença quan es descriu el model mecanoquàntic de l’àtom i ens descriu els tipus d’orbitals i els nombres quàntics. 
 3. Importantíssim: Fer les activitats del document 8.
 4. Document 9: El concepte de configuració electrònica és fonamental. 
 5. En el document 13 es resumeixen les propietats periòdiques, els aspectes fonamentals que cal saber de la taula periòdica, així com una taula periòdica muda per a omplir amb els elements representatius. Serà indispensable saber situar als elements representatius, indicant el grup i període dels mateixos. Aquest document és el més important per a resoldre les qüestions de selectivitat. 
 6. Dedicarem unes classes a repassar activitats de selectivitat sobre àtom i propietats periòdiques.

En definitiva, els continguts que exigisc imprimir i portar a classe són:
- Document 7: model mecanoquàntic. 
- Document 8. Activitats model mecanoquàntic.
- Document 9: Configuració electrònica. 
- Document 11: Teoria taula periòdica. 
- Document 13 resum taula i propietats periòdiques. 
- Documents 14 i 15, que inclouen totes les activitats de selectivitats del tema àtoms i enllaç químic. TAMBÉ ESTAN LES DEL TEMA SEGÜENT.

Els continguts que SÍ entren a examen comencen a partir del document 7.

CARPETA D'APUNTS I ACTIVITATS


TEMA 8: L'ENLLAÇ QUÍMIC


PLANIFICACIÓ DE L’ESTUDI DEL TEMA ENLLAÇ QUÍMIC

 1. Llegir i estudiar els documents 1, 2 i 3. El document 2 és molt important per a distingir el tipus de substància i saber quines propietats tindrà. 
 2. Document 4a i 4b: La part més important són els continguts dels fulls 3 i 4 que corresponen a activitats model de selectivitat. 
 3. Activitats compostos iònics: També hi ha un resum de possibles activitats sobre compostos iònics amb solucions (document 4b). 
 4. Document 5: Estructures de Lewis i model RPECV. És la part que més treballarem. 
 5. Document 6: Ens centrarem en l’estudi de la polaritat. També en els continguts dels fulls 5 i 6, que són qüestions de selectivitat.
 6. Document 7: Importantíssim el full 5, fonamental per a contestar qüestions d’hibridació. 
 7. Document 8: Veure resum final. També és important saber com canvien els punts de fusió i ebullició en funció de la presència d’aquestes forces. Explicar la major o menor solubilitat d’aquestes substàncies.
 8. Fer i entregar el treball per a pujar nota. Document 10. Serà obligatori entregar aquest treball i la seua qualificació entrarà dins del 10% de la nota final, nota que com sabeu inclou actitud, deures, treballs realitzats. 

La part més important i que exigisc imprimir i portar a classe serà:

 • Document 4b amb activitats.
 • Document 9, activitats.
 • Documents del tema anterior (14 i 15) que inclouen totes les activitats de selectivitats del tema àtoms i enllaç químic. Bé, els apunts s'acaben. El curs està en la recta final. 
Molt d'ànim, i recordeu allò que va dir Juli Cèsar quan va travessar el Rubicó: 

"Alea jacta est". PD: També va dir "veni, vidi, vici". Estic segur de que vosaltres podeu arribar a dir el mateix. 


MOLTA SORT!!!


miércoles, 18 de abril de 2018

TABLA DE ESTADOS DE OXIDACIÓN

TAULA AMB ELS PRINCIPALS ESTATS D'OXIDACIÓ

TABLA ABREVIADA, IDEAL PARA ESTUDIAR
La línea vertical sobre O y F se debe a que estos elementos no tienen estados de oxidación positivos

PLANTILLA PARA ESTUDIAR