miércoles, 11 de enero de 2017

LA TERMODINÀMICA

La termodinámica es un asunto cómico. La primera vez que la estudias, no la entiendes de ninguna manera. La segunda vez que la estudias, piensas que la entiendes, menos uno o dos pequeños puntos. La tercera vez que la estudias, sabes que no la entiendes, pero para entonces ya estás tan acostumbrado que no te molesta más."
Arnold Sommerfeld (5 de diciembre de 1868 – 26 de abril de 1951), físico alemán.

El tema pot dividir-se en tres parts principals:

a) Conceptes bàsics de termodinàmica, que correspon al següent enllaç:
Termodinàmica 1 apunts inicials
Activitats 1
Activitats 2    Nota: en el problema 10 en lloc de 5500 cal són 316,8 cal.
Energia, treball i calor (video)
Solucionari de les activitats  no fetes a classe dels dos primers fulls d'activitats

En aquesta part del tema explicarem les idees bàsiques que necessitem saber per a poder comprendre tots els continguts teòrics dels altres apartats del tema. Sense ells no podriem trobar un sentit als apartats posteriors.

b) Termoquímica, que correspon al següent enllaç:
Apunts termoquímica
Activitats termoquímica 1
Activitats termoquímica 2

És si cap la part més important del tema.
Bàsicament consisteix a dominar els mètodes per a calcular la calor despresa o absorbit en les reaccions químiques quan aquestes transcorren a pressió constant. 
Aquests mètodes són tres: la llei de Hess, el mètode de les entalpies de formació i el mètode de les energies d'enllaç. 


c) Espontaneïtat, que correspon al següent enllaç:

Apunts espontaneïtat
Activitats inicials entropia
Activitats finals entropia

Video: Per què és necessari el segon principi de la termodinàmica?


Amb l'estudi d'aquest apartat podrem predir en quines condicions es produirà una reacció química de forma espontània.Òbviament nosaltres no podem fer-los tots els problemes en l'aula. En primer lloc, per falta de temps, i en segon lloc, perquè seria perjudicial per a vosaltres, ja que us acostumaríeu a NO fer problemes a casa.

És un consell que us he repetit fins a la sacietat. L'única forma de poder ensenyar-vos a fer problemes, és fer-los.
Jo us puc ensenyar les pautes a seguir, els trucs per a trobar el mètode adequat, els paranys que hi ha ocultes en els enunciats... Però la meua labor acaba ací. Si no us poseu enfront d'un problema, si no us rendiu a la primera, si no raoneu, no sereu capaces de superar amb èxit les proves. 

Sé que teniu moltes assignatures i poc temps, però sempre es pot trobar un buit al dia per a almenys intentar fer i el que és més important, entendre un problema.

Solucionari 13, 14 15
https://www.dropbox.com/s/fyvrfh031jypvw6/SOLUCIONARIO%2013%2014%2015.pdf?dl=0
Nota al problema 13