martes, 28 de marzo de 2017

ACTIVITATS TIR OBLIC

1) Un projectil que es dispara des de terra formant un angle de 60º amb l'horitzontal impacta sobre un edifici a una altura de 15 m. L'edifici està situat a una distància de 30 m del punt de llançament. Calcula:
a)    El mòdul de la velocitat inicial del projectil.
b) La velocitat en el moment de l'impacte (vector i mòdul).
c) Altura màxima.

2) Es llança un objecte des d'una altura de 350 m. La velocitat inicial és de 400 m/s i forma un angle de 30º amb l'horitzontal. Calcula l'altura màxima i l'abast.

3) Un futbolista colpeja la pilota i aquesta ix a una velocitat de 20 m/s i forma un angle de 27º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    L'altura màxima.
b)    La velocitat en el punt més alt.
c)    La distància a què cau a terra.

4) Un arquer dispara una fletxa que arriba a una altura màxima de 40 m i un abast de 190 m. Amb quina velocitat i amb quin angle ha disparat la fletxa?
Pista: has d'elegir punts en els quals pugues resoldre les equacions de moviment. Per exemple, en l'altura màxima saps que Vy=0m/s. Això te permet plantejar un sistema d'equacions on les incògnites seran t i Voy.
En l'abast màxim saps que y=0. Això te permet calcular t i Vx.

 Solucions: Voy=28m/s     Vx=33,25 m/s.    Vo=43,47 m/s.    angle=40,1º.

5) Es dispara un projectil des de dalt d'un penyasegat situal a 200 m sobre el mar. Va a una velocitat de 216 km/h i forma un angle de 45º amb l'horitzontal. Calcula:
a)    Abast.
b)    Velocitat final (vector i mòdul)
c)    Altura màxima.
 Sol: x=509 m      Vfinal=86,3 m/s.

6) Una catapulta dispara projectils a una velocitat de 30 m/s i un angle de 40ºamb l'horitzontal contra una muralla. Aquesta té 12 m d'altura i està situada a 50 m.
a)    Passaran els projectils per dalt de la muralla?
b)    A quina distància de la base de la muralla cauran?
Pista: el projectil passa per damunt de la muralla si l'altura del projectil en la posició que ocupa la muralla és major que les dimensions d'aquesta.
Sol:  a) Sí.
b) 40,4 m.

7) Una pilota redola per una teulada inclinada 30º respecte l'horitzontal. Arriba a la vora amb una velocitat de 4,4 m/s, i cau al buit des d'una altura de 20 m.
a)    Velocitat quan porta 1 s caient.
b)    Altura sobre el sòl en eixe moment.
c)    Abast.

8) Jonas, més conegut com "O detonador", està situat a 25 m de la línia de gol, i xuta cap a la porteria contrària. La pilota ix amb un angle de 30º respecte a l'horitzontal del terreny de joc i xoca amb el travesser situat a 2,5 m del sòl.
a)    Calcula la velocitat amb que "O detonador" ha xutat.
b)    Altura màxima.
c)    Velocitat quan xoca amb el travesser.


9) Des d'una altura d'1 m i a una velocitat de 18 m/s que forma un angle de 53ºamb l'horitzontal, es dispara una fletxa que passa per dalt d'una tàpia que es troba a 20 m de distància. La fletxa es clava a 9 m d'altura en un arbre que s'hi troba darrere. Calcula:
a)    Temps de vol.
b)    Velocitat i angla amb que xoca amb l'arbre.
c)    Altura màxima de la tàpia perquè no passe la fletxa.

jueves, 2 de marzo de 2017

ACTIVIDADES DE REFUERZO/ACTIVITATS DE REFORÇ PER A PREPARAR L'EXAMEN.


TAMBÉ US HE PREPARAT UNA GUIA PER A RESOLDRE QUALSEVOL PROBLEMA DE CINEMÀTICA:

GUIA: COM RESOLDRE UN PROBLEMA DE CINEMÀTICA, CAIGUDA LLIURE

ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN. AL FINAL TENIU EL SOLUCIONARI.

Activitats:
Queda per fer la 12 del full de problemes de MRUA.


1) Un mòbil canvia la seua velocitat de 5 m/s a 100 km/h en 2 min.

a) Calcula l'acceleració i explica el resultat obtingut.

Si parteix d'un punt situat 1 km abans de l'origen:

b) Escriu les equacions del moviment per a la posició i velocitat.

c) Temps en el qual arribarà a la posició 50 hm.

d) Velocitat una hora després de començar el moviment.2) Gràfiques aproximades s-t v-t del mòbil del problema 1.3) Llancem un objecte verticalment cap amunt a una velocitat de 300 km/h. Calcula l'altura màxima que aconsegueix i el temps d'arribada a aqueixa altura.4) Llancem un objecte verticalment cap amunt a una velocitat desconeguda. Calcula la velocitat de llançament i el temps d'arribada a l'altura màxima.

Dada: altura màxima 3 km.5) Llancem un objecte verticalment cap amunt a una velocitat desconeguda. Calcula la velocitat de llançament i l'altura màxima si tarda minut i mig a arribar a ella.


6) Deixem caure lliurement un objecte des de 30 m d'altura. Calcula la velocitat d'arribada al sòl i el temps que tarda a caure.


7) Deixem caure lliurement un objecte i tarda 20 s a arribar al sòl. Calcula la velocitat d'arribada al sòl i l'altura des de la qual s'ha deixat caure.


8) Deixem caure lliurement un objecte i arriba a 30 km/h al sòl. Calcula l'altura des de la qual s'ha deixat caure i el temps que tarda a arribar al sòl.

9) Calcula l'acceleració necessària per a que un cotxe s'ature si circula a 120 km/h i recorre una distància de 70 m fins detenir-se.
Calcula també el temps en el qual ocuparà la posició 30 m (se suposa que inicialment es troba a l'origen). Calcula també la velocitat en eixa mateixa posició.

SOLUCIONARI (excepte 8 i 9)