miércoles, 31 de octubre de 2018- En el mes de gener de 2020 es farà un primer examen amb els continguts de química:
TEMA 1 (Conceptes generals de química, dissolucions, etc.)
TEMA 2 FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA,  ESTEQUIOMETRIA
TEMA 3: NOMENCLATURA ORGÀNICA
TEMA 4: TERMODINÀMICA


- A finals d'abril o principis de maig es farà un segon examen amb els continguts de física:
TEMA 5: DESCRIPCIÓ VECTORIAL DEL MOVIMENT.
TEMA 6: ESTUDIS DELS DIFERENTS MOVIMENTS.
TEMA 7: DINÀMICA.

Els apunts per a repassar els podeu trobar en:
https://materialesfq.blogspot.com/search/label/FÍSICA%20I%20QUÍMICA%20PRIMER%20BAT%2019%2F20


Amb la suficient antelació es publicarà la data i hora de l'examen.