sábado, 31 de octubre de 2015

RESÚMENES EN VIDEO DE LA FORMULACIÓN


VERSIÓ ABREUJADA:
1) Elements: la principal idea és que hi ha elements formats per molècules, amb la qual cosa en la fórmula apareixen els subíndexs corresponents. El problema és que amb la nomenclatura tradicional (la més utilitzada per als elements) eixos subindexs no s'anomenen.
Exemple,  H₂   s'anomena hidrogen
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

2) COMPOSTOS BINARIS: Ací tens la versió més resumida que he pogut fer.
NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

3) IONS:
NOMENCLATURA IONES

4) HIDRÒXIDS
NOMENCLATURA HIDRÓXIDOS

4) ÀCIDS OXÀCIDS:

NOMENCLATURA ÁCIDOS OXOÁCIDOS 1
OXOÁCIDOS 2
OXOÁCIDOS 3

5) PER A LA RESTA DE COMPOSTOS NO HI HA VERSIÓ EN VÍDEO.

Oxoanions i oxisals
Nota: la part més difícil és anomenar una oxisal en la qual el catió pot tindre diferents estats d'oxidació i l'anió pot tindre diferents càrregues.
Per exemple, com anomenaríem el Co(MnO₄)₂?

a) Dissociem la sal. En principi no coneixem la càrrega del Co, ja que pot ser 2+ o 3+. El mateix passa amb el MnO₄, no sabem a priori la seua càrrega:


b) Suposem que és 3+. Si dividim la càrrega entre el nombre d'anions presents obtenim la càrrega dels mateixos. En aquest cas ens dona una càrrega fraccionaria, cosa no possible.
c) Per tant, la càrrega del Co és 2+. Si dividim la càrrega entre el nombre d'anions, obtenim la càrrega igual a 1-.
d) Finalment anomenem la sal: permanganat de cobalt (II)
VERSIÓ NO ABREUJADA:

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS

ESTADOS DE OXIDACIÓN

NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS BINARIOS 1
TIPOS DE NOMENCLATURA UTILIZADA EN LOS COMPUESTOS BINARIOS
NOMENCLATURA SISTEMÁTICA (ÓXIDOS)


NOMENCLATURA BINARIOS 1 (RESUMIDA)
NOMENCLATURA BINARIOS 2 (RESUMIDA)

NOMENCLATURA IONES

NOMENCLATURA HIDRÓXIDOS

NOMENCLATURA ÁCIDOS OXOÁCIDOS 1
OXOÁCIDOS 2
OXOÁCIDOS 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario